Poziv za prijavu za financijsku potporu projektima udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge da se u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu projektima udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.500.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 23. srpnja 2016. godine.

Dokumentacija

Izvor: Ministarstvo socijalne politike i mladih

0