Poziv na sudjelovanje na Konferenciji o načinima osnaživanja uloge i sudjelovanja mladih Roma u društvenim procesima

U sklopu nadolazećeg preuzimanja predsjedavanja Vijećem Europe od strane Slovačke Republike, a u suradnji s Europskom komisijom, dana 10. i 11. listopada 2016. bit će organizirana Konferencija na visokoj razini o načinima osnaživanja uloge i sudjelovanja mladih Roma u društvenim procesima. Cilj konferencije je promocija uloge mladih Roma kao pokretačkog faktora u procesima integracije Roma, kao i razmjena znanja, iskustva i primjera dobre prakse u ovom području. Konferencija će okupiti približno 250 sudionika, a očekuje se sudjelovanje predstavnika tijela javne vlasti iz država članica Europske unije i država kandidatkinja, članova međunarodnih organizacija i organizacija civilnog sektora na nacionalnoj razini i razini Europske unije, kao i predstavnika romske mladeži, medija i akademske zajednice.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ovim putem poziva zainteresirane za prijavu

  • Predstavnici/e romske mladeži (najviše 2 osobe): osobe između 18 i 30 godina, služe se engleskim i/ili romskim jezikom te spremni konstruktivno doprinijeti diskusijama.

Rasprave će obuhvatiti sljedeće teme: osnaživanje sudjelovanja mladih Roma u društvenom životu i olakšavanje njihovog pristupa obrazovanju i tržištu rada. Dnevni red je u pripremi i uskoro će biti dostupan javnosti.

  • Predstavnici/e organizacija civilnog sektora usmjerenih na poboljšanja položaja Roma (najviše 2 osobe); osobe aktivne u radu s mladima u različitim područjima (obrazovanje, zapošljavanje, sport, kultura, itd.). Služe se engleskim i/ili romskim jezikom te spremne konstruktivno doprinijeti diskusijama.

Sukladno najavi, organizatori (Slovačka Republika i Europska komisija) će snositi troškove puta i smještaja sudionika. Molimo zainteresirane za sudjelovanje da prijave (kratki životopis i iskaz interesa, po mogućnosti na engleskom jeziku) podnesu Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske do 4. srpnja u 10h. na e-mail adresu ured@uljppnm.vlada.hr.

Prijave zaprimljene nakon tog roka neće biti uzete u obzir.

Izvor: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

0