Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2016. godini

Prema Natječaju za sufinanciranje sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2016. godini, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancirat će sportske programe poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2016. godini koje provode udruge u sustavu sporta.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na obuku neplivača, poticanje na bavljenje rekreativnim i amaterskim sportom te poticanje razvoja sporta u sklopu međunarodne sportske suradnje.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • svi koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja;
  • svi koji će osigurati i druge izvore financiranja;
  • svi koji imaju stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuju.

Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. (NN, broj 26/16) u ukupnome iznosu od 1.400.000,00 kuna. Ministarstvo će sufinancirati programe najviše do 80% opravdanih troškova vrijednosti prijavljenoga programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je  osnovana sukladno Zakonu o udrugama (NN, 74/14) i Zakonu o sportu (NN, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: natjecaj-sport@mzos.hr i to najkasnije do 10. lipnja 2016. godine.

Rok za prijavu na natječaj je do 15.lipnja 2016. godine.

Više informacija o natječaju, načinu prijave, kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Izvor : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

0