Romi su najugroženija etnička zajednica u Srbiji

Srbija – Forum za etničke odnose u današnjem priopćenju za javnost je upozorio na na porast diskriminatorskog odnosa javnosti, uključujući i medije, prema Romima. Primjer ovakvog odnosa je i ponašanje ravnatelja škola koji su probile rokove ili u posljednji čas upoznali roditelje djece romske nacionalnosti o mogućnostima izučavanja predmeta romski jezik i kultura ali i novinarski natpisi povodom afirmativnih mjera za upis romske djece u srednje škole.

Kako istuču iz Foruma za etničke odnose, Romi su socijalno, ekonomski i politički najugroženija etnička zajednica u Srbiji. Uz to je izražen i visok stupanj socijalne i etničke distance srpski većine ali i pripadnika nacionalnih manjina prema Romima. Ključna područja u kojima se to manifestira su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvena i socijalna skrb, zatim sudjelovanje u kulturnom životu, informiranju i političkim aktivnostima.

Gurnuti na marginu društva, pripadnici romske zajednice uglavnom ne posjeduju u dovoljnoj mjeri nijedan od četiri poznata oblika kapitala: ekonomski, socijalni, kulturni ili simbolički, te redovito ne vide ili nemaju izlaz iz začaranog kruga siromaštva. Dakle, početna šansa romske djece da se obrazuju je višestruko manja od šanse većine djece u Srbiji. S toga je vrlo važno da se vodi dosljedna integrativna manjinska politika koja nalaže i takozvanu pozitivnu diskriminaciju ili mjere afirmativne akcije prema posebno diskriminisanima- što Romi jesu kad je u pitanju obrazovanje. Od interesa je ne samo za romsku zajednicu već i za čitavo društvo da romska djeca budu uključena, u što većem broju, u obrazovni sustav kao i da se osigura kontinuitet u njihovom obrazovanju.

Posebno zabrinjava to što se ovakav odnos uklapa u trend snižavanja dostignutih prava nacionalnih manjina, o čemu svjedoči i mišljenje Ustavnog suda Republike Srbije o Zakonu o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina ili o otežavajućim uvjetima za prijavu izbornih lista nacionalnih manjina.

Zabrinjava i odsustvo osmišljenog djelovanja vlasti, domaćih i stranih donatora, kao i organizacija civilnog društva, te i romskih ili onih koji se “bave” romskim pravima, da se javnosti, posebno srpske većini objasni značaj afirmativne akcije ne samo za one na koje se ova odnosi, u ovom primjeru za pripadnike romske zajednice, već i za održiv razvoj, stabilnost, vladavinu prava i demokratizaciju Srbije, te i za njezinu “europsku budućnost” navodi se u današnjem priopćenju Foruma za etničke zajednice ..

Na kraju priopćenja, Forum za etničke odnose poziva, sve one kojih se to tiče da se, u budućnosti, posvete stvaranju okolnosti u kojima se primjenjuju na papiru zajamčena prava Roma (ustav, zakon, konvencije i slično) kao i drugih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika.

Izvor: ROMinfomedia

1