Berlin: Njemačka Policija pretukla Rome u Berlinu koji su prosvjedovali ispred memorijalnog centra

Njemačka/Berlin – Više od 70 romskih obitelji među kojima je bio popriličan broj djece, mirno je prosvjedovalo u Nedjelju 22.maja ispred memorijalnog komleksa u Berlinu, koji je podignut u znak sjećanja na holokaust koji je počinjen nad Romima i Sinti Romima u II svjetskom ratu. Poruka ovog prosvjeda bio je, “Amen sijam akate” – “Mi smo ovdje” čime su htjeli da skrenu pažnju Njemačkog Bundestaga, na strah i prijetnje koje trpe već nekoliko mjeseci, kao i od prijetnji deportacije natrag u svoje matične zemlje kao što su Albanija , Kosovo, Srbija Makedonija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Prosvjednici su zahtijevali da Bundestag povuče odluku o depotraciji.

Prosvjed je organizirao Kenan Emini iz Organizacije Ale Blaiben. “Svi Romi koji se nalaze u Njemačku imaju status” Duldung abshibung “i oni Romi koji su pobjegli od rata na Kosovu, kojima ni poslije 20 i više godina nije riješen status, mogu svakom momentu biti deportirani u zemlju porijekla” rekao je Kenan.

Iako je Bundestag i nekoliko Europskih zemalja donijelo odluku da su zemlje zapadnog Balkana, sigurne i demokratske zemlje, u stvarnosti to nije tako, tvrde prosvjednici. Njemačka je na temelju toga donijela odluku za sve Rome koji dolaze iz ovih zemalja zapravo Zapadnog Balkana, da ih smjesti u posebne kampove, nazvavši te kampove “Balkanski kampovi” gdje su izdvojeni od ostalih kampova. Ovi kampovi znače “zurück-nazad”. U ovim kampovima tražitelji azila ostaju sve dok im ne odobre zahtjev za azil, što je u ovom trenutku nemoguća misija, jer od 100% tražitelja azila, zahtjevi se stoprocentno odbijaju.

Romi koji su protesvovali su tražili od Bundestaga i od EU da budu solidarni sa ovim globalnim problemom, i da ovaj problem sagledaju otvorenih očiju jer u njihovim matičnim zemljama postoje problemi u poštovanju ljudska prava. Tražili su, da im se pruži šansa na itegraciju i edukaciju i da se ubace u proces prioritetnih tražitelja azila, kao i da imaju ista prava kao tražitelji azila u redovitoj proceduri.

Sigurnost u zemljama zapadnog balkana je jedna velika farsa, čime se blokira put ljudima gdje mogu tražiti svoju perspektivu u Njemačku. Sa ovim zahtjevima, Romi koji su prosvjedovali ispred memorijalnog centra u Berlinu nisu htjeli napusute to mjesto, i pored nekoliko upozorenja policije da ne uzurpiraju ovo mjesto.

U jednom momentu i pored verbalnog konflikta policija je pokušala ih pomakne sa tog mjesta upotrijebivši, sprej i pendreke. U takvoj atmosveri djeca koja su tu bila u velikom broju su plakala i vidno su bila uplašena, mnogi odrasli su bili povrijeđeni i u krvi od udaraca pendrecima i agresije Policije. Mnogi su bili uhićeni i privedeni u policijske postaje. Prosvjed je bio krvav, mnoge žene i djeca bježali su od agresije i nasilja policije. Privedeni u Policijskoj postaji su bili pušteni u ranim jutarnjim satima.

Deportacije planirane za ovaj i sljedeći mjesec:

– Kalsruhe, Baden Württemberg srijeda 2016/4/5

-Tirana, Utorak 2016/5/10

– Pristina petak / 2016/5/20

– Beograd i Skoplje petak 2016/3/6

– Tirana, četvrtak 2016/6/9

-Priština, Beograd, Skoplje, petak 15: 6/2016 –

Mozes Solomon

Pogledajte više fotografija sa protesta:

8186 false true true false true true false auto false ease-in-out 300 auto false 0 true true Previous (Left arrow key) Next (Right arrow key)
%curr% of %total%
0