Prava Irskih Nomada “probijena” zbog loših uvjeta

VIJEĆE EUROPE
Europski odbor za socijalna prava prati usklađenost država s Europskom socijalnom poveljom

Autor: Romski Portal

Republika Irska krši ljudska prava roma Nomada (Traveller’s) pružajući im neadekvatan i nedovoljan smještaj.

Ovo otkriće je došlo do Europskog odbora za socijalna prava – tijela za nadzor koji prati usklađenost zakona ćlanica s Europskom socijalnom poveljom, navodi BBC na svojim web stranicama.

Ono slijedi formalnu tužbu Europskog centra za prava Roma.

Odbor je također otkrio da  irski zakon pruža ” neodgovarajuća jamstva za Rome Nomade (Travellers) kojima prijeti iseljenje”.

Europska socijalna povelja je sporazum Vijeća Europe koji jamči temeljna socijalna i ekonomska prava.

Sporazum iz 1961 je duplikat Europske konvencije o ljudskim pravima.

Članovi tijela za nadzor jednoglasno su se složili da je Republika Irska u povredi članka 16. Povelje, koje jamči obiteljima pravo socijalnu, pravnu i ekonomsku zaštitu.

Irska organizacija za Ljudska Prava i  ćlan uprave Komisije za Jednakost David Joyce opisao je otkriča kao “značajna”, te dodao da je važno da su problemi prepoznati na visokoj razini u Europi.

Obraćajući se irskoj državnoj televiziji RTE gospodin Joyce je rekao: “Brojevi mjesta na kojima se Nomadi zaustavljaju nisu dostupni, a oni koji su dostupni ne zadovoljavaju standarde u pogledu sigurnosti, sanitarnih usluga i upravljanja.”

 

🔥0