OIDHR – “For Roma, with Roma“ (Za Rome, s Romima)

Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), objavljuje poziv za podnošenje prijava za manje potpore u okviru programa “For Roma, with Roma“ (Za Rome, s Romima) s ciljem promicanja temeljnog angažmana, javnog i političkog sudjelovanja, te poboljšanja sigurnosti zajednica Roma i Sinta u sklopu Inicijative mladih Roma i Sinta.

Tematska područja na koja se fokusira ovaj poziv za dostavu prijedloga su sljedeća:

– Osnaživanje i socijalno uključivanje zajednica Roma i Sinta kroz aktivizam mladih;
– Javno i političko sudjelovanje mladih Roma i Sinta; i
– Uključivanje mladih Roma i Sinta po pitanju sigurnosti osoba u svojim zajednicama.

Početak provedbe prihvaćenih prijedloga je 1. srpnja 2016. godine, sa završetkom provedbe do 31. prosinca 2016., u maksimalnom trajanju provedbe od šest mjeseci.

Financijske potpore za projektne prijedloge su u rasponu od 5.000-10.000 eura. Prihvatljivi troškovi u okviru ovog poziva: osoblje, putovanja, smještaj, nabava materijala i sredstava. Sve pomenute troškove snosit će izravno provedbena organizacija u izravnoj vezi s projektnim aktivnostima. Opći administrativni troškovi nisu prihvatljivi.

Prijave treba poslati na engleskom jeziku, s naslovom “Roma and Sinti Youth Initiative”, na sljedeću e-mail adresu: [email protected]. Organizacije čiji projektni prijedlozi budu odabrani bit će dužne dostaviti dodatne podatke i dokumentaciju u fazi ugovaranja.

Prijave treba poslati ODIHR-u najkasnije do 30. svibnja 2016. godine, do 17.00 po srednjoeuropskom vremenu. Prijave pristigle nakon ovog roka neće se uzeti u razmatranje.

Više informacija o pozivu možete pronaći ovdje.

Izvor: PGF Hrvatska

🔥0