U Romskom naselju gradit će Društveni dom

‘Projekt ‘Društveni dom u Novom naselju’ jedan je od onih koje kandidiramo u EU fondove. Primarno iz tih sredstava financirat ćemo njegovu izgradnju i sadržaje, sukladno namjeni sredstava za unapređenje uvjeta življenja nacionalnih manjina’

SLAVONSKI BROD – Zahvaljujući korektnom poslovnom odnosu sa službama u brodskoj gradskoj upravi u mogućnosti smo, ekskluzivno, predstaviti njihov novi projekt: Društveni dom u Novom naselju (poznatijem kao Romsko naselje) u Mjesnom odboru Josip Rimac (lokacija k.č.br. 2987/57, k.o. Brodski Varoš).

Parcelacijom zemljišta koje se nalazi u sredini naselja – na način da se od dijela k.č. 2987/57 formira nova parcela za izgradnju društvenog doma, površine cca. 4.722 m2. koja je Planom detaljne namjene površina (DPU Novo naselje u MO Josip Rimac) određeno za društvenu namjenu. Parcelacija je izvršena na terenu, u tijeku je provođenje.

Prostornim planom – DPU Novo naselje u MO Josip Rimac – za potrebe društvenog doma predviđeno je javno parkiralište (oznaka P na planu detaljne namjene površina). Predviđeno javno parkiralište prikazano je na situaciji. Položaj pješačke staze i zelene površine uz parkiralište zamijenjen je u odnosu na prostorni plan zbog direktnog prilaza s parkirališta na pješačku stazu. Zbog izvedbe pristupačnih parkirališnih mjesta, broj parkirališta smanjen je s 23 na 22 (od toga 2 pristupačna).

Društveni dom je visine Pr, veličine GBP: 571,02m2, BP zatvorenog prostora: 553,44m2; izgrađene tlocrtne površine: 632,37m2. Sastoji se od više grupa prostorija: prostora za urede/udruge; igraonice; manie i višenamjenske dvorane; prostora za pripremu/serviranje hrane; sanitarija za korisnike i osoblje; pomoćnog prostora (grijanje, spremište); te poslovnog prostora.

Točna namjena poslovnog prostora nije definirana: izvesti će se roh bau (bez unutarnjeg uređenja, s priključkom na instalacije), te će se naknadno, ovisno o potrebama naselja, definirati namjena i urediti.

Moguće je koristiti prostor društvenog doma bez potpunog dovršenja poslovnog prostora u sklopu građevine. Poslovni prostor izvodi se roh bau.

– Projekt ‘Društveni dom u Novom naselju’ jedan je od onih koje kandidiramo u EU fondove. Primarno iz tih sredstava financirat ćemo njegovu izgradnju i sadržaje, sukladno namjeni sredstava za unapređenje uvjeta življenja nacionalnih manjina, za SBplus, kazali su u gradskoj upravi

Prilog:
Drustveni dom u Romskom naselju.pdf

Izvor: Sbplus

7638 false false true false true true false auto false ease-in-out 300 false 0 true false Previous (Left arrow key) Next (Right arrow key)
%curr% of %total%
0