Nansen Dijalog Centar iz Osijeka i Romski Nacionalni Forum iz Belog Manastira održali su petodnevni trenig

Foto: Čedo Todorović

Autor: Romski portal

Topusko – Nansen Dijalog Centar iz Osijeka, te Romski nacionalni Forum iz Belog Manastira su održali petodnevni trenig sa romskim predstavnicima i ćlanovima romskih organizacija. Petodnevni trening je održan od 18.-22.04.2016 godine u Topuskom. Petodnevni trening je prvi od dva modula koji će obraditi teme zaštite i promocije ljudskih prava te pružiti sudionicima znanja i vještina kako strateški planirati, umrežavati i organizirati zajednicu u pogledu promocije i zaštite ljudskih prava. Sudionici će dobiti teorijska i praktična znanja u zaštiti ljudskih prava, kako bi mogli pomoći krajnjim korisnicima, romskoj zajednici.

Održani petodnevni trening je dio projekta „Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice-postupno jačanje kapaciteta OCD-a i javnih ustanova u pristupu ljudskim pravima“. Nositelj projekta je Nansen Dijalog Centar iz Osijeka, a partner na projektu je Romski Nacionalni forum iz Belog Manastira. U sklopu projekta će se, osim 2 modula treninga održati: Supervizijska i mentorska podrška RNF-u i romskim organizacijama, sastanci sa predstavnicima lokalne uprave i samouprave, javna kampanja i studijsko putovanje u Brisel.

Sudionici na treningu su bili predstavnici romskih organizacija, predsjednici vijeća romskih nacionalnih manjina, te ćlanovi romskih organizacija i vijeća romkskih nacionlnih manjina iz: Belog Manastira, Darde, Slavonskoga Broda, Čakovca, Kuršaneca i Rijeke. Voditelji i treneri koji su: Iva Zenzerović, iz Centra za mirovne studije, Zagreb i Goran Božićević , iz Miramida Centar, Grožnjan.

„Želimo da okupimo tim mladih kvalitetnih ljudi koji žele raditi i pomoći romskoj zajednici. Ovim projektom želimo ojačati romske aktiviste i romske organizacije, te kroz ove edukacije želimo pomoći mladim romskim aktivistima koji će se uhvatiti u koštac u budućnosti da pokušaju aplicirati prema EU Fondovima sa svojim projektima. Mladi su željni učenja te kroz ove edukacije koje održavamo ovdje steknu dodatno znanje, ali treba uvažiti da oni ipak već dolaze sa nekim znanjem. Ovim prvim modulom želimo da oni već svoje stečeno znanje potvrde, jer smatram da su treneri kvalitetni i da još samo mogu naučiti dodatne stvari koje im može pomoči i da oni mogu jednog dana preuzeti inicijativu u svojim romskim zajednicama i da kvalitetno rade. Žao mi je što je broj manji od očekivanog, jer smo ipak očekivali 25 osoba. Svi mi imao prijatelje u životu ili neke privatne obaveze koje bi nam trebali biti manje važnim od educiranja samoga sebe, ali kada danas morate birati da li ćete danas ići zaraditi 100 KN i prehraniti svoju obitelj ili otići na neku edukaciju, većina će se odlučiti da će biti uz svoju obitelj i prehraniti je. Nadam se da ćemo na drugom modulu imati više ljudi i mladih osoba koji će moči prisustvovati“, rekao je Branko Petrović, predsjednik Romskog Nacionalnog Foruma.

Goran Božićević , iz Miramida Centar, Grožnjan, je za romski portal rekao da je već 23 godine aktivan u mirovnim studijama na prostoru bivše Jugolavije i vani. Napomenuo je da se radi o prvom od dva edukativna modula u sklopu programa koji zajedno provode Nansen dijalog centar iz Osijeka i romski nacionalni forum.

„Prvi modul je više usmjeren osobnom razvoju sudionika koji dolaze iz romskih udruga i vijeća romskih nacionalnih manjina koji su aktivni i dolaze iz nekoliko gradova, Rijeka Čakovec, Beli Manastir, Darda i Slavonski Brod. Meni je osobno zanimljivo je da se ne radi o nekakvim Ad Hoc projektima već što je više godišnji. Ova edukacija je kako sam ja shvatio samo početak. Ovaj prvi modul od pet dana je zamišljen više kao neko osnaživanje sudionika, dok drugi modul koji će se održati krajem svibnja će biti više nadogradnja ovoga modula.

Jako mi je drago raditi na ovom modulu u kojemu je fokus ljudska prava, te naš pristup nije samo na pukim rezolucijama, već na osnaživanju aktivista da prepoznaju nasilje, da prepoznaju vlastite kapacitete, da prepoznaju saveznike i da budu aktivniji, ali ne aktivniji u količini rada jer ti ljudi već rade dosta, već u smislu čuvanja sebe i lakše i bolje suradnje sa drugima oko sebe, te mi je jako drago da sam dio ovoga treninga. Ovo je meni prvi puta da radim isključivo sa romskom zajednicom. Dosad sam u nekoliko navrata u radionicama i treninzima koje sam organizirao imao Rome kao sudionike, u Hrvatskoj te u južnoj Srbiji i Makedoniji. Dosta radimo u Makedoniji jer tamo bude puno Roma, dok je u hrvatskoj dosta sporadično. Ovo je meni prvi susret da ja svaki dan puno učim i uživam u radu sa grupom koja je za mene iznenađujuće motivirana, angažirana i aktivna.

Tako da je ovo zajednički rad svih nas ovdje. Radeći na ovom treningu, kao pripadnik većinskog naroda, Hrvat u Hrvatskoj sa pripadnicima jedne etničke manjine, sa Romima uz to što mi je lijepo raditi, vrlo je poražavajuće iskustvo iz prve ruke čuti o diskriminaciji koji ti ljudi doživljavaju na tako reći dnevnoj razini. Meni je drago to saznavati, jer meni omogućuje kvalitetniji rad ali kao građaninu Hrvatske, ja bih rekao da je to duboko zabrinjavajuće iskustvo i na neki način mi je sram toga, ali se ne zaustavljam samo na sramu nego gledam kako bi se što više ljudi uključilo da vide da ljudi koji su određene manjine u ovom društvu se ne osjećaju kao manjina već kao ravnopravni građani. Ja sasvim sigurno mogu reći da oni u hrvatskoj nisu ravnopravni građani. Mi kako god možemo doprinijeti da se to promijeni, trebamo doprinijeti tko god može na bilo koji način“, rekao je Goran Božićević , iz Miramida Centar, Grožnjan.

7603 false false true false true false false auto false ease-in-out 300 false 0 true false Previous (Left arrow key) Next (Right arrow key)
%curr% of %total%

 

0