Upoznajte Rome: Egzon

Beograd/Srbija – U prvom filmu novog VICE Srbija serijala Upoznajte Rome, išli smo “u kante” sa Egzonom. Egzon ima 18 godina. Sa porodicom živi u mahali Mali Leskovac u Beogradu. Svakog dana obilaze kontejnere, sakupljaju sekundarne sirovine i mesečno zarade između 50 i 60 evra. Na ovaj način preživljava više od 20.000 Roma izbeglih 1999. godine sa Kosova koji su spas potražili u Beogradu. Sa regulisanjem procesa recikliranja u Srbiji, ova i mnoge druge romske porodice ostaće bez jedinog izvora prihoda.

Izvor: VICE

0