U međimurju prošle godine, gotovo trećina rođenih su romi

Autor: Čedo Todorović
Foto: Međimurje.hr

U međimurskoj županiji, prošle godine se rodilo 1141 dijete, od toga 1132 živorođene te 9 mrtvorođene djece. Ukupno je rođeno 568 ženske i 573 muške djece. Ot tog broja je rođeno 16 blizanaca. Za usporedbu u 2014. godini – rođeno je 1113 djece, od toga 1105 živorođene i 8 mrtvorođene djece, 514 ženske i 599 muške djece.

Podatke o broju rođenih i umrlih osoba te broju sklopljenih brakova na području županije u 2015. godini, a upisanih u državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih matičnih ureda Čakovec, Dekanovec, Kotoriba, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Prelog i Štrigova, je objavio Ured državne uprave u Međimurskoj županiji kako navodi portal međimurje.

Po nacionalnoj pripadnosti u prošloj je godini rođen 871 Hrvat, 251 Rom, 2 Srbina, 2 Muslimana, 2 Albanca, 1 Talijan. Za 12 djece podatak o nacionalnoj pripadnosti je nepoznat. Godinu ranije – 842 Hrvata, 255 Roma, 3 Slovenca, 3 Albanca te jedan Židov. Za devetoro živorođene djece podatak o nacionalnoj pripadnosti je nepoznat.

Više pročitajte na portalu međimurje.

2