Više od 11.000 Romskih migranata nasilno istjerani u Francuskoj u 2015. godini

Prijevod i autor: Čedo Todorović
Foto: Google

Izvještaj European Roma Rights Centre (Europski centar za prava Roma) o prisilnom iseljavanju i prisilnoj deložaciji Roma u Francuskoj tijekom 2015 godine.

Tijekom 2015 godin, tjedno je 216 osoba Romske nacinalne manjine bili su prisilno iseljeni iz Francuske. Ukupno 11.128 osoba je bilo podvrgnuto prisilnom iseljenju u Francuskoj u 111 stambenim područjima. Više od polovice onih koji žive u slamovima u prisilno istjerani od strane vlasti tijekom 2015 godine, te u  5 slučajeva osobe su napustile svoje životno mjesto zbog požara. Ligue des droits de l’Homme (liga za ljudska prava) i European Roma Rights Centre (Europski centar za prava Roma) osuđuju, nehumanu i ponižavajuću situaciju povodom romskih migranata u Francuskoj.

4442_pic1_n
Broj deložiranih osoba po kvartalu

Sustavna deložacija pokazuje da je svrha Državne politike prisilnih iseljenja se ne provodi u obrani privatnog vlasništva (to je najčešći izgovor koji se koristi za opravdavanje), pošto su vlasnici javna tijela u večini slučajeva.

Ishodi popisa stanovništva pokazju da gotovo polovica deložiranih su bili prisilno delložirani tijekom trećeg kvartala 2015 godine, što čini ljetni period kao najintenzivniji za prisilne deložacije.

4442_pic2_n
Lijevo: Broj prislinih deložacija. Desno: Skloništa predložena od strane vlasti.

Za 111 deložiranih osoba od strane izvršne vlasti, privremeni smještaj je bio predložen svega 29 puta. S obzirom na 5 hitnih evakuacija nakon požara, rješenja hitnih skloništa su predložena samo u dva navrata. Nakon 82 deložacije, obitelji su stavljene na ulici od strane policije. Deložaciju bi trebala biti popraćena ponovnim smještajem i socijalnom podrškom za pogođene osobe, kao što je navedeno u smjernicama francuske vlade objavljene 2012 godine.

Ranije je ove godine Ra’ad Zeid Al Hussein, Visoki povjerenik za ljudska prava, opisao je ove deložacije kao “(…) Sustavna nacionalna politika prisilnih iseljenja Roma”.

Ova situacija oko sustavnh deložacija je potvrđena najnovijim međunarodnim odgovorima i na ovom području. Odbor za ukidanje Rasne diskriminacije, Odbor za ljudska prava, kao i Povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava s svu bili jasni i iskreni u svojoj osudi francuskog ponašanja prema Romima.

U 2015 godini, suporedno sa prisilnim deložacijama, došlo je i do povečanja nasilja, govora mržnje i slučajeva odbacivanja Roma ili osobama sličnih njima. To jasno pokazuje na alarmantan porast anti-Ciganizma, koja se već pokazala da je na visokoj razini u Francuskoj.

Ligue des droits de l’Homme (Liga za ljudska prava) i European Roma Rights Centre (Europski centar za prava Roma), ponovili su svoje preporuke da se obustavesustavna protjerivanja, da se osigura i pruža sanacija slumova, i provoditi rješenja za integraciju obitelji korz opće pravo prije svake deložacije u cijeloj zemlji. Pračenje ovih politikatreba biti organizirana u okviru stalnog dijaloga između domaćih (Općina, odjeli), regionalnih, državnih tijela, javnih aktera i lokalnih udruga na terenu.

Za više informacija kontakirajte:

Radost Zaharieva
European Roma Rights Centre (Europski centar za prava Roma)
0033 7 61 06 06 78 
[email protected]

Feriel Saadni
Ligue des Droits de l’Homme (Liga za ljudska prava)
01 56 55 51 08
[email protected]

Izvornu objavu možete pronači ovdje.

 

 

🔥0