Vijeće Europe kritiziralo Slovačku i Česku zbog odnosa prema Romima

Autor: Čedo Todorović

Zbog nedovoljnog napretka u eliminiranju segregacije romske djece u školama i govora mržnje u političkom diskursu prema romskoj populaciji, Vijeće Europe, kritiziralo je u odvojenim izvješćima Slovačku i Češku Republiku.

“Iako slovački antidiskriminacijski okvir je sveobuhvatan, on pruža različit stupanj zaštite različitih ranjivih društvenih skupina i mora se reformira kako bi zatvorio sve rupe koje postoje po pitanju zaštite”, rekao je Povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava Nils Muiznieks u izvještaju o Slovačkoj.

Prema njegovim riječima, pitanje smještaja romske djece u posebne škole, prostorne segregacije Roma i njihove stambene situacije koja je ispod standarda mora biti što prije riješeno. Svaki pet Rom u Slovačkoj nije završio osnovnu školu, a samo 17 posto njih pohađalo je srednju školu, podaci su Programa Ujedinjenih naroda za razvoj.

I dok se na popisu 2011. godine samo dva posto slovačke stanovništva izjasnilo kao pripadnici romske zajednice, stručnjaci procjenjuju da u Slovačkoj živi oko 7,5 Roma. U izvješću Europske komisije protiv rasizma i netolerancije, tijela Vijeća Europe koje se bavi zaštitom ljudskih prava, strategije za integraciju Roma i borbu protiv društvene isključenosti u Češkoj Republici ocjenjuju se kao neuspjele.

“Kontinuirana diskriminacija Roma, osobito romske djece, izaziva ozbiljnu zabrinutost”, rekao je glavni tajnik Vijeća Europe Thorbjorn Jagland u priopćenju.

Procjene su da u Češkoj, koja ima 10,5 milijuna ljudi, živi oko 300.000 Roma, navodi Reuters.

0