Konferencija u Beogradu “Sustavi potpore za unapređenje obrazovanja Roma i Romkinja “

Autor: Čedo Todorović

Beograd – Potpredsjednik Vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović poručila je 12. studenog da je obrazovanje Roma, a naročito Romkinja, ključ rješavanja svih problema s kojima se pripadnici ove nacionalne zajednice suočavaju.

Mihajlović je na konferenciji “Sustavi potpore za unapređenje obrazovanja Roma i Romkinja” rekla da je cilj Vlade da pripadnike te zajednice uključi ne samo u obrazovanje, već iu politički život zemlje i na pozicije gdje se upravlja i odlučuje.
Ona je ujedno podsjetila na to da je obrazovanje majki jedan od najznačajnijih faktora koji utječe na razvoj i budućnost djece.

– Posebno ćemo voditi računa o tome da mlade Romkinje završe školu i postanu dio šireg društvenog sustava zemlje, jer su žene važan razvojni potencijal svake države, rekla je Mihajlović, koja je imenovana da koordinira rad državnih organa i nevladinog sektora u vezi sa unapređenjem položaja Roma .
Prema njezinim riječima, za državu je neprihvatljivo da manje od 1 posto romske populacije ima više i visoko obrazovanje, a jedan od prioriteta na kojima se mora sustavno raditi jeste unapređenje obrazovanja Roma, a naročito Romkinja.

Ministar prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Srđan Verbić rekao je da ciljevi nisu da postoje jednaka prava i jednaku razinu upisa škole, niti da se svi na isti način zadržavaju u školi, već da svi na podjednak način odlučuju o svojoj karijeri, samostalno donese odluke i imaju podjednaku šansu za zapošljavanje jednog dana.

Više o konferenciji na webstranicama socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

0