Poziv na edukaciju “‘MEDIJI U AKCIJI: PRISTUP INFORMACIJAMA ZA NOVINARE”

Povjerenik za informiranje i Hrvatsko novinarsko društvo pozivaju Vas na edukaciju “‘MEDIJI U AKCIJI: PRISTUP INFORMACIJAMA ZA NOVINARE” koja će se održati u petak, 27. studenog 2015., od 15 do 17 sati, u prostoru Volonterskog centra Osijek (Esseker centar), Ribarska ulica 4, Osijek.

Svrha edukacija je upoznavanje novinara, predstavnika udruga i drugih zainteresiranih aktera s najefikasnijim mogućim načinom dolaženja do informacija s ciljem ispunjavanja njihove društvene svrhe informiranja građana. Najveći naglasak je stavljen na usporedbu i razlikovanje odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o medijima.

Edukacija je besplatna, a troškove dolaska na edukaciju snose sami sudionici.

Predavač: Hrvoje Vindakijević, savjetnik u Uredu povjerenice za informiranje.

Pristup informacijama od javnog značaja temeljni je alat kojim mediji ispunjavaju svoju svrhu i informiraju javnost o pitanjima koja su od važnosti za društvenu zajednicu i građane neposredno.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i Zakonom o medijima (NN 59/04, 84/11 i 81/13) propisani su uvjeti i načini ostvarivanja pristupa informacijama koji otvaraju različite mogućnosti novinarima kako bi mogli obavljati svoju zadaću – izvještavati i informirati javnost o važnim društvenim pitanjima.

Svrha edukacije je upoznavanje novinara s instrumentima koje pružaju spomenuti zakonski propisi radi efikasnog dobivanja pravovremene, potpune i točne informacije, a osobito: kakve informacije se mogu tražiti od tijela javne vlasti? Kako podnijeti i uobličiti zahtjev za pristup informacijama? U kojim rokovima treba očekivati dostavu informacija? Što poduzeti kada tijelo javne vlasti odbije dati informaciju ili ne reagira na zahtjev? Koje informacije nisu dostupne javnosti i pod kojim uvjetima?
Prijave za sudjelovanje u edukaciji (ime i prezime, medij, e-mail) potrebno je poslati do 26. studenog 2015. na e-mail adresu: hnd@hnd.hr

Izvor: Hrvatsko Novinarsko Društvo

0