Naknada za žrtve prisilne sterilizacije na OESS događaju za Rome

Autor: Čedo Todorović

Foto: OSCE

Dva člana romskog civilnog društva, su na provodbenom sastanku ljudskih dimenzija održanog 1. listopada u Varšavi, Poljska, podigli hitno pitanje odluke češke vlade da ne želi nadoknaditi žrtvama prisilnih sterilizacija. Prisilnim sterilizacijama su povrijeđena ljudska prava, a događaji su se dogodili tijekom više godina u bivšoj čehoslovačkoj i njezinim državama sljednica, Češka Republika i Slovačka čak i u 21-om stoljeću, navodi češki novinski portal romea.cz.

Karolina Mirga iz Organizacije Ternype Network, postavila je pitanje nastavka prisutnosti industrijske farme svinja na mjestu bivšeg koncentracijskog logora za Rome u Lety u Češkoj.

Marek Szilvasi iz ERRC, posvetio je svu pažnju na problem isplate naknade žrtvama prisilne sterilizacije, te da odluka češke vlade odbacivanjem povelje, znači da će stotine romskih žena čija su ljudska prava povrijeđena, ostati bez isplate naknade. Szilvasi potiče češku i slovačku vladu da odmah počinju na razvijanju adekvatne sheme isplate naknade, te posebno da češka vlada ponovno razmisli o svojoj odluci.

Sudionici su isto naglasili na policijsku brutalnost prema Romima i Sintima kroz 57 članica OSCE regije. Govornici su naglasili da su negativni stereotipovi prema romima dosta rašireni prema provodieljima zakona, te to dovodi do diskriminacije.

“Uloga policije je vrlo važna u društva, jer ona treba osigurati zaštitu i provođenje ljudskih prava”, rekla je Mirjam Karoly, ODIHR Senior Savjetnik na pitanjima Roma i Sinta. Zato je potrebno ulagati na poboljšanju povjerenja i sigurnosti između policije i zajednica Roma i Sinta,radi suzbijanja racisma i diskriminacije.

Represivna praksa policije, nedostatak učinkovite istrage i procesuiranje zločina protiv Roma, stvara duboko nepovjerenje Roma i Sinta prema kaznenopravnom sustavu u cjelini. Kazneni postupci protiv predstavnika policije osumnjičenih za nasilje nad Romima i dalje su pod istragom i to vremenski vrlo  dugo, što očito krše standarde postavljene od strane Europskog suda za ljudska prava, u svezi s dužnostima državne vlasti da provedu temeljitu i učinkovitu istragu unutar razumnog vremenskog roka “, rekao je Oana Taba od Rumunjski NVO Romani Criss.

Istraživanja u takvim slučajevima mogu biti vrlo manjkava, te vrlo često nedostaje rasna motivacija počinitelja“, istaknuo je Taba. Sudionici su također razgovarali o nedavnim policijskim operacijama koje ciljaju na Rome i Sinte, te njihove zajednice.

Stanovnici spomenutih područja, uglavnom Roma, bili zastrašeni i maltretirani praksom racije te zajedničkim kontrolama i akcijama u izdvojenim romskim naseljima od strane tijela lokalne samouprave u suradnji s lokalnom policijom”, kazao je Szalayné Sándor, zamjenik povjerenika za temeljna prava Mađarske. “Ovi postupci nisu u skladu s načelom vladavine prava i obveze pravne sigurnosti.”

 

🔥6