Europske integracije: obnovljena nada ili prazna obećanja

Film je izrađen u okviru programa MtM (Making the Most of EU Funds for Roma – Kako najbolje iskoristiti fondove za Rome). U njemu su predstavljeni projekti podržani kroz inicijativu Project Generation Facility (PGF). PGF se provodi u nekoliko zemalja Zapadnog Balkana i Europske unije sa svrhom povlačenja fondova Europske unije za potrebe integracije Roma. Program financiraju Fondacije ​o​tvoreno ​d​ruštvo Budimpešta.

U izradi filma sudjelovali su Pokrajinska kancelarija za inkluziju Roma (Novi Sad, APV), Romski centar za demokratiju Vranje, Biznis inkubator centar (Vranje), Centar za demokratiju i ljudska prava, Makedonski centar za međunarodnu suradnju (Skopje), CEDEM (Podgorica)​​, NGO Ambrela Skoplje, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar.

3