Policija blizu Rumunjskog grada Brașov terorizira rome

Autor: Čedo Todorović

Romska zajednica blizu Rumunjskog grada Brașov terorizira lokalna policija.

Kako navodi Europska platforma slobode (EUROPEAN LIBERTIES PLATFORM), preko 40 osoba, uključujući ženu i djece, iz Romske zajednice su bili pretučeni od strane lokalne policije u nedavnim godinama, i civilne društvene grupe zahtijevaju da se ovi slučajevi detaljno istraže.

Romska zajednica iz gradića Racoș živi od berbe bobica iz okolne šume, i na obližnjim farmama vrše razne poslove, kao primjer skupljaju sijeno i kopaju krumpir.

Romi navode da imaju sa lokalnim šumarom dogovor da mogu skupljati drva koja leže na tlu, ali čim romi napuste šumu policija ih često pretuče i kažnjava.

Predstavnici APADOR-CH (Asocijacija za zaštitu ljudskih prava u Rumunjskok – Helsinki Komitet), su razgovarali sa pojedinim osobama kada su posjetili gradić Racoș. Osobe su izjavile da policija premlačuje Rome bez razloga i bez ikakvih poveznica za krađu ili ikakvu ilegalnu aktivnost.

Isti izvori napominju da su jedino romi zlostavljani od policije, dok druge etničke grupe (Rumunji ili Mađari) nisu.

Procjene su da je otpilike 40-ak roma su žrtve i da se premlačivanje već događa oko 5 godina.

Više o teroriziranju i nepoštivanju ljudskih prava pročitajte u članku.

🔥4