Udruga “Uzor” provela mapiranje potreba mladih Roma Orehovice

Autor: Udruga Uzor

Foto: Udruga Uzor

Općina Orehovica smještena je u južnom djelu Međimurske Županije,naselje Roma Orehovica dio je općine no ipak je izdvojeni dio naselja te možemo tvrditi da smo prostorno segregirani.Naselje Roma graniči s zapada s gradom Čakovcem odnosno naseljima Totovec i Ivanovec, istočno s gradom Prelogom odnosno s naseljem Otok,sjeverno s općinom Mala Subotica odnosno s njezinim naseljima Mala Subotica,Sveti Križ i Štefanec.Južno graniči s Varaždinskom Županijom.

Nekoliko crtica o Romskom naselju Orehovica.

Podatke o starosti samog Romskog naselja nismo mogli saznati,no procjena starijih mještana je da se izmijenilo već 4 naraštaja te da je približna starost 200. tinjak godina.

Naselje je veoma blizu naselja većinskog stanovništva pa je integracija sa sigurnošću možemo tvrditi jedna od najuspješnijih u županiji ali smatramo i u RH.

U okviru ove akcije Udruga je pokrenula slijedeće aktivnosti:

  1. Uključenje mladih volontera u izradu socijalne slike romskog naselja Orehovica
  2. Pokretanje radionica za osnaživanje mladih u romskom naselju Orehovica
  3. Javno zagovaranje potreba mladih iz romskog naselja Orehovica prema široj zajednici (donosiocima odluka na razini općine i županije).

Uključenje mladih volontera u izradu socijalne slike romskog naselja Orehovica:

Iako je naša Udruga već sudjelovala u prikupljanju podataka o stanju Roma u Međimurskoj županiji koji su objavljeni u bazi podataka Romskog atlasa Međimurske županije, koji je dostupan na web stranicama UNDP Hrvatska – ne postoje točni podaci za svako pojedino romsko naselje u Međimurju. Ovi podacu na razini pojedinog naselja su nama vrlo potrebni za kreiranje svake buduće aktivnosti naše Udruge, pa u okviru ovog projekta Udruga je nastavilo već započeto istraživanje UNDP-a i provela izradu detaljne demokrafske slike romskog naselja Orehovica, s posebnim naglaskom na temeljitu procjenu potreba mladih.

Prvi dio ove aktivnosti je bila mobilizacija do 8 mladih volontera naše i drugih romskih udruga koje već djeluju u naselju Orehovica. Usporedno s mobilizacijom volontera Udruga će uz pomoć osoblja UNDP Hrvatska i pomoć našeg podupiratelja prof.Hrvoje Šlezaka (geograf koji radi u OŠ Kuršanec) izraditi metodologiju za provođenje kvalitetnog anketiranja stanovnika romskog naselja Orehovica. Nakon toga smo izvršili obuku volontera Udruge koji će raditi popis podataka te pokrenuti istraživanje u naselju.

Podaci koje smo skupljali će biti demografski i socijalni, ali ćemo posebno među mladima ujedno vršiti i procjenu potreba te ispitivanje motivacije mladih Roma Orehovice da se aktivno uključe u rad naše i ostalih udruga. Očekujemo da će samo istraživanje trajati mjesec dana, a izlazni rezultat će biti dobivanje točne demografske i socijalne slike romskog naselja Orehovica. Podatke o naselju Orehovica ćemo dostaviti UNDP-u Hrvatska kako bi se nadopunili podaci u već postojećem Romskom atlasu s točnim podacima za naše naselje, a podatke iz procjene potreba mladih ćemo nastaviti koristiti za slijedeću aktivnost ovog projekta.

Pokretanje radionica za osnaživanje mladih u romskom naselju Orehovica

Temeljeno na dobivenim podacima iz prethodnog istraživanja organizirali smo u romskom naselju Orehovica slijedeće aktivnosti s mladima:

  • 3 motivacijske poludnevne radionice na teme koje su prepoznali mladi kao potrebne
  • Izrada web stranice na kojoj će se objaviti podaci istraživanja, ali i rada s mladima
  • Pomoć u formuliranju zahtjeva mladih prema donosiocima odluka

Priikom posjete opčinskom načelniku Franji Bukali prezentirali smo potrebe mladih te je zahtjev išao prema sljedečem:

1. izgradnja odbojkaškog igrališta (pjesak ) kako bi aktivirali mlade romkinje koje su dosta zapostavljenje u našoj zajednici.

2. Organizacija prijevoza učenika Roma iz romskog naselja jer je naselje Roma udaljeno više od dva km ,a u samom naselju postoji infrastruktura i autobusno stajalište predviđen za javni prijevoz.

3. Organiziranje neformalne organizacije mladih pod imenom “Graju tǎnjiliror” koja bi imala akcije zagovaračke politike uključivanja u javni život i zapošljavanja mladih Roma koji su završili svoje obrazovanje.

Promotivni letak Udruge “Uzor”

Promotivna Majica Udruge “Uzor”

Aktivnosti Udruge “Uzor”

Udruga Uzor provela mapiranje potreba mladih Roma Orehovice (84)
« od 84 »

[bha size=’468×60′ variation=’01’ align=’aligncenter’]

 

0