Prva radionica u sklopu projekta “Better Together for Roma in Croatia” u Brodsko-posavskoj županiji

Autor: Čedo Todorović

Foto: Čedo Todorović

U sklopu programa Ujedinjenih naroda u Hrvatskoj (UNDP) koji provodi projekt izrade županijskih akcijskih planova za Rome u četiri županije: Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj, Primorsko-goranskoj i Koprivničko-križevačkoj, danas je u Slavonskome Brodu u prostorijama Županije održana prva radionica od ukupno dvije koje su predviđene programom.

Danas su u prvom dijelu prve radionice osim konzultanata ispred UNDP-a gdin Kristijan Grđan i Ante Martić, prisustvovali su i predstavnici romskih organizacija sa područja Slavonskoga Broda i to Romski centar za promicanje i zaštitu ljudskih prava, predsjednik Čedo Todorović,  Udruženje Roma “Ludari” Rumunjskog porijekla, predsjednik Robert Radić i dopredsjednica Ljilja Radić, Romska Udruga Mladih Brodsko-posavske županije, član Đef Radić, Vijeće romske nacionalne manjine grada Slavonskoga Broda, predsjednik Milan Mitrović,  Udruga roma “Bajaša”, predsjednik Nenad Radosavljević, i Udruga mladih romskih talenata “Teatar Bolji Život”, predsjednik Nikola Destanović, te predstavnik HZZ-a, Željko Balikić, a u drugom dijelu prve radionice su se priključili i predstavnica grada Slavonskoga Broda iz upravnog odjela za društvene djelatnosti, stručna suradnica za zdravstvo i socijalnu skrb gđa Katica Jira, te predstavnik PU Brodsko-Posavske Županije,  policijski službenik za prevenciju Boris Janč.

Predstavnici romskih organizacija su naveli da postoje veliki problemi u svim romskim naseljima Brodsko-posavske županije i to u gradu Slavonskome Brodu i u Novoj Gradiški, te da osim grada Slavonskoga Broda i grada Nove Gradiške, romi žive i u pojedinim selima Brodsko-posavske županije. U Slavonskome Brodu postoji tri izdvojena naselja u kojemu romi žive, i to romsko naselje MO “Josip Rimac” koje je inače i najveće naselje Brodsko-posavske žuapnije i grada Slavonskoga Broda, te u naselju MO “Jelas” i u naselju Livade MO “Ante Starčević”. Osim navedenih naselja romi žive i u naselju MO “Budainka” i MO “Kolonija” u kojemu žive romi trenutno na boravku u Italiji. U Novoj Gradiški postoje dva izdvojena naselja “Gaj” i “Bedem”

Da bi se poboljšao život romske zajednice Brodsko-posavske županije, izraditi če se županijski akcijski planovi za rome u Brodsko-posavsku županiju, te zbog toga UNDP kreće sa radionicama prikupljanja informacija neriješenih problema romske zajednice i to u sklopu nacionalne strategije za uključivanje roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine. Romski predstavnici su se jednoglasno složili da romi imaju problema sa neprovođenjem svih mjera iz nacionalne strategije za uključivanje roma.

Romski predstavnici su izjavili da postoji velika želja i volja u romskoj zajednici u mjerama zapošljavanja, iako postoje veliki problemi u zapošljavanju jer večina roma nemaju završenu Srednju Školu, ili nailaze na prepreke u zapošljavanju, jer ih neki poslodavci ne žele zaposliti. Večina ih je radila na građevini i nisu primili plaću. Javni radovi su privremene mjere i svake godine je broj zainteresiranih roma velik.

Povodom socijalne skrbi, postoji veliki problem što večina roma nemaju pravo na osobno vozilo, jer je romsko naselje udaljeno od najbliže zdravstvene ustanove oko 4 KM, te su i udaljeni od vrtića jer su romske organizacije odradile anketu zainteresiranih roditelja, te je oko 55 roditelja potisalo anketu da bi svoju djecu uključili u vrtić, ali nemaju prijevoza.

Povodom zdravstva, večina roma izgubi zdravstveno osiguranje, jer ne uspiju na vrijeme regulirati zdravstveno osiguranje, te je potrbno raditi na informiranju korisnika da vode računa o svom zravstvenom osiguranju, treba se raditi na svim mogučim edukacijama u području zdravlja.

Povodom stanovanja, potrebno je raditi na uređivanju svih naselja, na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, rješavanju priključka na električnu i vodovodnu mrežu, potrebno je na rješavanju pitanja kanalizacije, romi koriste septičke jame koje se brzo napune i prelijevaju, a posebno u vremenskim neprilikama, odvodne kanale treba očistiti, treba se raditi i na rješavanju održavanja zelenih površina, jer dosta građana kako roma i neroma, baca smeće na zelenim površinama, iako budu prijavljeni  komunalnim redarima, oni svoj posao ne odrađuju. Košnju zelenila u večini slučajeva odrđuju romske organizacije svojim volonterskim radom.

Predstavnik PU Brodsko-Posavske Županije,  policijski službenik za prevenciju Boris Janč, je predstavio rad PU i mjere koje PU provodi po Osnovnim Školama povodom prevencije ovisnosti i nasilja na internetu.

Gđa Katica Jira, je ukratko predstavila da grad provodi mjere socijalne zaštite ugroženih građana.

Nakon radionice, konzultanti UNDP-a su obišli romsko naselje MO “Josip Rimac”.

Prva radionica UNDP (9)
« od 9 »

[bha size=’468×60′ variation=’01’ align=’aligncenter’]

0