Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo natječaj za projekt LIFE

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao tijelo nadležno za provedbu LIFE programa u RH, u suradnji s fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavilo je Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz programa LIFE (potprogrami Klima I Okoliš)

U okviru ovog poziva pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti koordinator-korisnici projekta ili pridruženi-korisnici na projektu:
– trgovačka društva i druge pravne osobe,
– fizičke osobe (obrtnici),
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– tijela državne uprave,
– ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
– nevladine organizacije
Rokovi za dostavu zahtjeva (ovisno o pojedinom potprogramu):
-za potprogram Klima do 25. kolovoza 2015.
-za potprogram Okoliš , uključujući prioritetna područja:
                – Okoliš i učinkovitost resursa do 10 rujna
                – Priroda i biološka raznolikost do 17. rujna
                – Upravljanje okolišem i informacije do 17. rujna
Financijska podrška Fonda je u skladu s pravilima LIFE programa za opravdane troškove i to najviše 50% učešća kojeg korisnik treba osigurati.

Više o natječaju možete pronaći ovdje .

Izvor:

http://www.mzoip.hr

[bha size=’468×60′ variation=’01’ align=’aligncenter’]

0