Što koči upis Roma na osnovnu policijsku obuku

Autor: D. Vukosavljević

Interes među Romima za rad u policiji je sve veće. Ove godine prijavilo se 178 mladih, a 2014. konkurisalo je 134 kandidata

Glavne prepreke za postizanje veće prolaznosti Roma na osnovnu policijsku obuku jesu nedovoljna informiranost o uvjetima upisa i kvalifikacionom testu, nedovoljno poznavanje jezika i terminologije, kao i nepostojanje uvjeta za odgovarajuću pripremu za prijemni ispit za rad u policiji. Ovo je ocijenjeno na jučerašnjoj konferenciji za novinare policijske asocijacije “Europski policajci romske nacionalnosti”. Povod za konferenciju bila je realizacija projekta ove asocijacije pod nazivom “Inkluzija Romkinja i Roma u Sektor sigurnosti – ka većoj prolaznosti na osnovnu policijsku obuku”.

Nenad Tairović, ovlašteni za zastupanje interesa romske nacionalne manjine u MUP-u i predsjednik policijske asocijacije “Europski policajci romske nacionalnosti”, kao ključne ciljeve projekta naveo je povećanje zastupljenosti Roma u policiji i jačanje povjerenja romske populacije u rad policije.

“Asocijacija je definirala problem, a to je da samo mali postotak kandidata uspješno prođe prijemni ispit za osnovnu policijsku obuku, iako je zanimanje među mladim Romima sve veće. Ove godine prijavilo se 178 mladih. Prošle godine je konkurisalo 134 kandidata “, rekao je Tairović.

Suzana Paunović, direktorica Ureda za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije rekla je da je vlada podržala ovu kampanju financijskim sredstvima iz proračuna. Suradnja policije i ove vladine urede traje već dvije godine.

Ovakve poticajne mjere dio su, kako je naglasio, Aleksandar Đorđević, načelnik uprave za stručno obrazovanje, usavršavanje, osposobljavanje i znanost, redovitih aktivnosti MUP-a i provode se u okviru programa profesionalnog informiranja i novačenja mladih. Cilj ovog programa je, kako je objasnio Đorđević, da se ublaže svi otežavajući čimbenici i da se svim kandidatima omoguće ravnopravni uvjeti.

“To je razlog što je uprava za obrazovanje detaljnije predstavila način polaganja prijemnog ispita za osnovnu policijsku obuku. Prekjučer je održana radionica u Sremskoj Kamenici. Nju je pohađalo 27 mladih Roma, a nastavak je u Beogradu, Boru, Kraljevu, Pirotu i Nišu.

Biljana Puškar, načelnica Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici navela je da su zaposleni preveli psihotest na romski jezik i jezike drugih manjina, kao jedan od dijelova prijemnog ispita.

“Djeca romske manjine često nemaju kod kuća računala, a prijemni testovi se rade na taj način, te je obuka bila mogućnost da budu upoznati s formom, koja ih čeka na prijemnom”, ocijenila je Puškar.


Izvor:

http://www.politika.rs

🔥4