Milion dinara za projekte romskih NVO

Predstavnici organizacija i udruženja čiji su osnivači pripadnici romske populacije potpisali su danas ugovore sa Sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Vojvodine, u ukupnoj vrednosti od milion dinara.

Podržano je 16 projekata koji će biti realizovani u velikom broju mesta u pokrajini, a koji će se baviti osnaživanjem, sprečavanjem diskriminacije i poboljšanjem položaja romske populacije u Vojvodini.

Pomoćnica pokrajinskog sekretara za oblast unapređenja položaja Roma Slavica Denić rekla je da je to treći konkurs koji je Sekretarijat za privredu raspisao za ovu namenu, a da je u prethodna dva podržana 31 organizacija.

“Konkursi namenjeni nevladinom sektoru su važni, jer se na taj način uključuje šira zajednica u proces integracije Roma”, istakla je Slavica Denić i dodala da postoje još tri konkursa Sekretarijata koji su namenjeni Romima.

Među njima su konkursi za lokalne samouprave za obrazovanje romske dece, za kupovinu udžbenika od 5. do 8. razreda osnovne škole, potom konkurs za izradu lokalnih akcionih planova za Rome i prvi put ove godine konkurs za stambeno zbrinjavanje Roma.

Izvor:

http://beta.rs

0