Vlada donijela odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Autor: Čedo Todorović

Na sjednici Vlade 23.4.2015.godine donijeta je odluka o raspisivanju manjinskih izbora. Odluka stupa na snagu 30.4.2015.godine , od kada započinju teći izborni rokovi.

Izbori će se održati 31.5.2015.godine ( nedjelja).

Da bi mogli ispuniti obvezu glasanja , provjerite u Uredima za opću upravu (gradova i županija) dali se nalazite na Biračkoj listi. Osobito se to odnosi na mlade koji su u prošloj i početkom ove 2015.godine navršili 18 godina.

1) U Sisačko-moslavačkoj županiji.

 • na razini županije:
 • za romsku nacionalnu manjinu ……………………………25 članova
 • U gradovima:
 • Grad Kutina.
 • za romsku nacionalnu manjinu…………………….15 članova
 • Grad Sisak.
 • za romsku nacionalnu manjinu ……………………………15 članova

2) U Varaždinskoj županiji.

 • na razini županije:
 • za romsku nacionalnu manjinu ……………………………25 članova
 • U općinama:
 • Općina Petrijanec.
 • za romsku nacionalnu manjinu …………………………….10 članova

3)  U Koprivničko-križevačkoj županiji.

 • na razini županije:
 • za romsku nacionalnu manjinu ……………………………25 članova
 • U gradovima:
 • Grad Đurđevac
 • za romsku nacionalnu manjinu……………………..15 članova

4) U Bjelovarsko-bilogorsku Županiji:   

 • u gradovima:
 • Grad Bjelovar
 • za romsku nacionalnu manjinu ……………………………15 članova

5)  U Primorsko-goranskoj županiji.

 • na razini županije:
 • za romsku nacionalnu manjinu ……………………………25 članova
 • U gradovima:
 • Grad Rijeka
 • za romsku nacionalnu manjinu……………………..15 članova

6) U Brodsko-posavskoj županiji:

 • na razini županije.
 • za romsku nacionalnu manjinu……………………..25 članova
 • U gradovima:
 • Grad Slavonski Brod
 • za romsku nacionalnu manjinu……………………..15 članova

7) u Osječko-baranjskoj županiji. 

 • na razini županije.
 • za romsku nacionalnu manjinu……………………..25 članova
 • U gradovima:
 • Grad Beli Manastir
 • za romsku nacionalnu manjinu……………………..15 članova
 • Grad Belišće
 • za romsku nacionalnu manjinu……………………..15 članova
 • U općinama:
 • Općina Darda.
 • za romsku nacionalnu manjinu …………………………….10 članova

8) U Istarskoj županiji.

 • na razini županije:
 • za romsku nacionalnu manjinu ……………………………25 članova
 • U gradovima:
 • Grad Pula
 • za romsku nacionalnu manjinu……………………..15 članova
 • Grad Vodnjan
 • za romsku nacionalnu manjinu……………………..15 članova

9) U Međimurskoj županiji.

 • na razini županije:
 • za romsku nacionalnu manjinu ……………………………25 članova
 • U gradovima:
 • Grad Čakovec.
 • za romsku nacionalnu manjinu …………………………………..15 članova
 • Grad Mursko Središće.
 • za romsku nacionalnu manjinu…………………………..15 članova
 • U općinama:
 • Općina Kotoriba.
 • za romsku nacionalnu manjinu…………………………..10 članova
 • Općina Mala Subotica.
 • za romsku nacionalnu manjinu …………………………………..10 članova
 • Općina Nedelišće.
 • za romsku nacionalnu manjinu …………………………………..10 članova
 • Općina Orehovica.
 • za romsku nacionalnu manjinu …………………………………..10 članova
 • Općina Podturen.
 • za romsku nacionalnu manjinu…………………………..10 članova
 • Općina Pribislavec.
 • za romsku nacionalnu manjinu …………………………………..10 članova

10) U Gradu Zagrebu.

 • za romsku nacionalnu manjinu ……………………………………25 članova

 

0