Otvoren fotografski natječaj “Mladi za ljudska prava – Ljudska prava u Međimurskoj županiji”

Udruga Zora raspisuje fotografski natječaj “Mladi za ljudska prava – Ljudska prava u Međimurskoj županiji” koji traje od 4. do 24.5.2015.

Uvjeti sudjelovanja: Natječaj je otvoren za sve mlade od 14 – 30 godina starosti koji imaju adresu stanovanja na području Međimurske županije. Prijaviti se mogu isključivo vlastiti autorski radovi pod punim imenom i prezimenom. U natječaju mogu sudjelovati samo fotografi/kinje amateri. Članovi/ce žirija ne mogu se prijaviti na Natječaj.

Tema fotografskog natječaja je “Mladi za ljudska prava – Ljudska prava u Međimurskoj županiji”.

Svrha natječaja je educirati mlade o ljudskim pravima kroz interaktivnu formu fotografije, potaknuti ih da kritički razmišljaju o ljudskim pravima, njihovoj zaštiti i njihovom kršenju, te da postanu aktivni građani. Pozivamo sve mlade da pogledaju oko sebe te u Međimurskoj županiji nađu primjere kršenja ili pak brige o ljudskim pravima, da ih zabilježe fotografijom i prijave se na natječaj.

Reagirati možemo samo kada osvijestimo te situacije na koje svakodnevno nailazimo te kada ih naučimo prepoznati. Pokažite nam fotografijom scene vezane uz ljudska prava koje smatrate poželjnima, ali i one koje iz različitih razloga smatrate nepoželjnima u našoj županiji. Pridružite nam se u informiranju i senzibilizaciji mladih, ali i onih starijih.

Cijeli natječaj s uvjetima prijave preuzmite ovdje.
Prijavnicu preuzmite ovdje.

Izvor:

http://www.udrugazora.hr

 

0