Publikacija Bezbednost Roma

Publikacija “Bezbednost Roma”

Sa ciljem da uspostavi sustavno praćenje stanja ljudske sigurnosti Roma i Romkinja u Republici Srbiji, YUROM centar i Liga Roma Stalna konferencija romskih udruga građana (SKRUG) formirali su tematski odbor koji je bavi ovom temom, a članovi i članice su organizacije civilnog društva, neovisna regulatorna tijela, predstavnici i predstavnice državnih tijela i institucija.

Rukovodili smo se idejom da se brojni incidenti protiv romske zajednice, kao i negativne društvene pojave unutar same romske zajednice, ali i odgovornost i neodgovornost državnih tijela i sam koncept ljudske sigurnosti stavi pod nadzor i javni pritisak organizacija civilnog društva. Želimo promovirati novi sustav društvene odgovornosti za sve prošle i buduće incidente, ali i da umanjimo sigurnosne rizike koji su postali stanje.

Pogledajte publikaciju “Bezbednost Roma”.

Izvor:

http://ligaroma.org.rs

1