Za očuvanje tradicijske kulture Roma 70.000 kuna

Za očuvanje tradicijske kulture Roma 70.000 kuna

Sa 70.000 tisuća kuna država će financijski poduprijeti programe očuvanja tradicijske kulture Roma za 2014., a javni poziv za dodjelu te potpore raspisao je Vladin Ured za ljudska i prava nacionalnih manjina. 

Potpore su namijenjene nabavi tradicionalnih instrumenata, popravku postojećih, nabavi tradicionalnih romskih nošnji, opremi dramskih grupa te nabavi materijala i pribora za likovne radionice. 

Sredstva se ne daju za nabavu tehničke opreme za nastupe (npr. mikrofoni, pojačala, novi netradicionalni instrumenti), kao ni za režijske troškove udruge ili kulturno-umjetničkog društva, hranu, piće, prijevoz i najam prostora za rad i nastupe. 

Za potporu se mogu prijaviti samo udruge i kulturno-umjetnička društva romske manjine koja su u Hrvatskoj registrirana najmanje 24 mjeseca prije podnošenja prijave i koja aktivno čuvaju i promiču tradicijsku kulturu Roma. Te udruge i društva trebaju imati najmanje 20 članova, te jasno opisati rezultate u očuvanju i promicanju tradicijske kulture Roma. 

Prednost pri odabiru i dodjeli financijskih potpora imat će udruge i društva koja su se istaknula u promicanju i čuvanju tradicijske kulture Roma, te do sada nisu financirani putem javnog poziva za potporu očuvanju tradicijske kulture Roma. 

Na potporu ne mogu računati udruge i društva u kojima je članom, odnosno voditeljem, predsjednikom, odgovornom osobom ili utemeljiteljem netko od članova Komisije za raspodjelu financijskih sredstava za očuvanje tradicijske kulture Roma. 

Udruge i društva koja traže financijsku potporu moraju priložiti izjavu jesu li za istu svrhu već dobili sredstva iz nekog drugog izvora i koliko. Prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju za osobu odgovornu za zastupanje udruge i KUD-a treba dostaviti uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju. 

Udruga ili KUD može poslati samo jednu prijavu. Projekte prijavljuju na propisanom obrascu koji se nalazi na web-stranici Ureda www.uljppnm.vlada.hr. Na toj će stranici biti objavljena i odluka o dodjeli financijskih potpora.

Izvor:

http://manjine.hrt.hr

« od 2 »
0