18 romskih pomagača u nastavi

18 romskih pomagača u nastavi

SVEČANA DODJELA DIPLOMA U OSNOVNOJ ŠKOLI U DARDI

DARDA – Svečanom dodjelom diploma završen je Program osposobljavanja za romske pomagače u nastavi i izvannastavnim aktivnostima, održanom u sklopu projekta Otvorena učionica, kojeg provode Mirovna grupa mladih Dunav i partnerske organizacije, OŠ Darda, Udruga žena Romkinja, Romsko srce i Udruga Romkinja Kašmir iz Belišća. Program je provođen u darđanskoj osnovnoj školi, a kroz njega je osposobljeno 18 pomagača (s područja Darde, Jagodnjaka i Belišća), koji su imali 218 sati predavanja i 98 sati praktičnog rada. Osposobljavanje je proveo stručni tim Nansen dijalog centra prema kurikulumu kojeg je, u okviru projekta, izradio dr.sc. Ladislav Bognar.

– Nakon završetka edukacije, 12 pomagača nastavit će rad s djecom kroz održavanje radionica i igraonica za djecu i mlade u Dardi, Jagodnjaku i Belišću. Osim toga, planirana je i njihova izravna pomoć u nastavi u OŠ Darda kroz produženi boravak – kaže Martina Uglik, voditeljica projekta, naglašavajući kako je program radionica i izvannastavnih aktivnosti te pomoći u nastavi, namijenjen djeci romske i neromske nacionalnosti. Tvrdi kako je ovo prvi put na području Baranje i Valpovštine da će romskoj i neromskoj djeci, kroz provedbu radionica i pomoći u nastavi, pomagati sami pripadnici romske nacionalnosti, osposobljeni za rad s djecom i mladima. Rad pomagača u nastavi i izvannastavnim aktivnostima pratit će mentor i supervizor projekta te im pružati potrebnu pomoć. Osposobljavanje i daljnje aktivnosti projekta održavaju se u sklopu projekta Otvorena učionica (Open classroom), sufinanciranom uz potporu EU iz Europskog socijalnog fonda, te Ureda za udruge Vlade RH. Ukupna vrijednost projekta je 150.994 eura, od čega je većina pristigla upravo iz EU fonda (134.988,64 eura).I.Getto

Izvor:

http://www.glas-slavonije.hr

 

 

1