Romi su jedna od najdiskriminiranijih društvenih skupina

Romi su jedna od najdiskriminiranijih društvenih skupina

Autor: Maja Celing Celić

„Projekt za zagovaranje uključivanja Roma“ provodi se u pet županija, a njime se želi doprinijeti poboljšanju općeg socioekonomskog položaja romske zajednice.

Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar zajedno s partnerskim organizacijama Institut STINE i Udrugom romskog prijateljstva Luna iz Belog Manastira od 11. veljače provodi projekt „Projekt za zagovaranje uključivanja Roma“ („Roma Inclusion Advocacy Project“). Projekt je usmjeren na Rome kao jednu od najisključenijih i najdiskriminiranijih društvenih skupina u Republici Hrvatskoj. Provodi se u 5 županija – Osječko-baranjskoj, Brodsko-posavskoj, Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj, a trajat će 18 mjeseci.

Povećati vidljivost u medijima

  • Projektom se teži doprinijeti poboljšanju općeg socioekonomskog položaja romske zajednice putem jačanja kapaciteta romskih organizacija civilnoga društva (OCD) i predstavnika romske zajednice za aktivno sudjelovanje u procesima praćenja i zagovaranja socijalnog uključivanja Roma. Njegovi su ciljevi povećati kapacitete romskih predstavnika i organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje provedbe mjera za uključivanje Roma obuhvaćene nacionalnim i međunarodnim strateškim dokumentima, podržati aktivno sudjelovanje romskih udruga i predstavnika u zagovaračke aktivnosti kako bi se doprinijelo provedbi mjera za integraciju Roma te povećati vidljivost pitanja integracije Roma u medijima na objektivan i afirmativan način – kaže Milena Babić, voditeljica projekta koji se sastoji od tri osnovne komponente: razvoj kapaciteta romskih organizacija civilnog društva (OCD) i predstavnika zajednice za praćenje i zagovaranje; praćenje i zagovaranje usmjereno na provedbu mjera za uključivanje Roma; te vidljivost tema i pitanja uključivanja Roma u Hrvatskoj.

Romi i javnost

  • U svibnju 2014., kao jedna od prvih aktivnosti okviru treće komponente projekta organiziran je edukativni seminar „Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma“. Seminaru su prisustvovali predstavnici medija i mladi romski aktivisti iz 5 županija u kojima se provodi ovaj projekt. Predavači na seminari bili su dr. sc. Stjepan Malović, umirovljeni profesor novinarstva i komunikologije, prof. dr. sc. Gordana Vilović, profesorica novinarstva i komunikologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, mr. sc. Srđan Dvornik, publicist i facilitator izrade Nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020., dr. sc. Radenko Udovičić, medijski ekspert i voditelj udruge Medijske inicijative iz Sarajeva, Antun Brađašević, medijski i civilni aktivist, te Ljubomir Mikić, stručni savjetnik i ekspert za pitanja nacionalnih manjina Centra za mir – Vukovar – pojašnjava Babić dodavši kako je nakon seminara u pripremi, a u okviru ove komponente projekta, izrada priručnika „Romi i javnost“ koji će poslužiti kao alat i smjernice novinarima i mladim romskim aktivistima u njihovom radu u medijima.

Radionice u rujnu

  • Nakon tiskanja priručnika uslijedit će priprema i emitiranje 25 radijskih emisija u suradnji s nekoliko lokalnih radio stanica u županijama u kojima se provodi projekt. Radijske emisije sadržavat će informacije koje se tiču integracije Roma i provedbe mjera usmjerenih na poboljšanje njihovog socioekonomskog položaja. Istovremeno, u ovom trenutku, u okviru prve komponente projekta, u tijeku je priprema i tiskanje priručnika pod nazivom „Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.– 2020. – Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike“. Priručnik će biti tiskan do kraja lipnja. U okviru iste komponente, 8. i 9. srpnja 2014. bit će organizirana prva od dvije radionice za predstavnike romske zajednice i organizacija civilnog društva, koja će za cilj imati osnaživanje njihovih kapaciteta za praćenje, prikupljanje podataka i izradu izvješća o provedbi mjera iz Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2020 i pripadajućeg Akcijskog Plana. Druga radionica, koja će biti održana početkom rujna, obuhvatit će izradu kratkih zagovaračkih dokumenata temeljenih na rezultatima praćenja, zagovaranje, odnose s javnošću i medijima. Nakon radionice bit će, na temelju rezultata praćenja izrađeni kratki dokumenti sa zaključcima i preporukama koji će biti predstavljeni na 4 regionalna i jednom okruglom stolu na nacionalnoj razini – najavila je Babić zaključivši kako provoditelji projekta očekuju da će provedbom ovih aktivnosti doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj provedbi mjera za uključivanje Roma i poboljšanje njihovog položaja u društvu te aktivnijem i efikasnijem uključivanju članova romske zajednice u rješavanje pitanja koja su od važnosti za romsku zajednicu. „Projekt za zagovaranje uključivanja Roma“ sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, kroz program darovnice Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine, u okviru IPA IV. komponente „Razvoj ljudskih potencijala“. Ukupna vrijednost projekta je 97.904,42 eura (744.955 kuna), od čega EU sufinancira 83.218,76 eura.

Izvor:

http://www.civilnodrustvo.hr

🔥1