Zagrebačka županija – ROMSKE ORGANIZACIJE

Zagrebačka županija – ROMSKE ORGANIZACIJE

UDRUGA EURPOSKIH ROMA
Đure Deželića 6
10310 Ivanić-Grad
Predsjednik: Božo Đurđević