Upoznajte Rome: Romi protestanti na jugu Srbije i njihov živi Bog

Upoznajte Rome: Romi protestanti na jugu Srbije i njihov živi Bog

Srbija – Romi u Srbiji su duboko pobožni. Živopisnu tradiciju uvijek miješaju sa religijom svog izbora, bilo da je to katolička, pravoslavna ili muslimanska vera. Ove podijele su i uzrok mnogih sukoba među Romima, i čestih zloupotreba.

Ali nije svuda tako. Duboko na jugu Srbije, upoznali smo živog Boga.

Izvor: VICE