Udruga “Uzor” provela mapiranje potreba mladih Roma Orehovice

Udruga “Uzor” provela mapiranje potreba mladih Roma Orehovice

Autor: Udruga Uzor

Foto: Udruga Uzor

Općina Orehovica smještena je u južnom djelu Međimurske Županije,naselje Roma Orehovica dio je općine no ipak je izdvojeni dio naselja te možemo tvrditi da smo prostorno segregirani.Naselje Roma graniči s zapada s gradom Čakovcem odnosno naseljima Totovec i Ivanovec, istočno s gradom Prelogom odnosno s naseljem Otok,sjeverno s općinom Mala Subotica odnosno s njezinim naseljima Mala Subotica,Sveti Križ i Štefanec.Južno graniči s Varaždinskom Županijom.

Nekoliko crtica o Romskom naselju Orehovica.

Podatke o starosti samog Romskog naselja nismo mogli saznati,no procjena starijih mještana je da se izmijenilo već 4 naraštaja te da je približna starost 200. tinjak godina.

Naselje je veoma blizu naselja većinskog stanovništva pa je integracija sa sigurnošću možemo tvrditi jedna od najuspješnijih u županiji ali smatramo i u RH.

U okviru ove akcije Udruga je pokrenula slijedeće aktivnosti:

  1. Uključenje mladih volontera u izradu socijalne slike romskog naselja Orehovica
  2. Pokretanje radionica za osnaživanje mladih u romskom naselju Orehovica
  3. Javno zagovaranje potreba mladih iz romskog naselja Orehovica prema široj zajednici (donosiocima odluka na razini općine i županije).

Uključenje mladih volontera u izradu socijalne slike romskog naselja Orehovica:

Iako je naša Udruga već sudjelovala u prikupljanju podataka o stanju Roma u Međimurskoj županiji koji su objavljeni u bazi podataka Romskog atlasa Međimurske županije, koji je dostupan na web stranicama UNDP Hrvatska – ne postoje točni podaci za svako pojedino romsko naselje u Međimurju. Ovi podacu na razini pojedinog naselja su nama vrlo potrebni za kreiranje svake buduće aktivnosti naše Udruge, pa u okviru ovog projekta Udruga je nastavilo već započeto istraživanje UNDP-a i provela izradu detaljne demokrafske slike romskog naselja Orehovica, s posebnim naglaskom na temeljitu procjenu potreba mladih.

Prvi dio ove aktivnosti je bila mobilizacija do 8 mladih volontera naše i drugih romskih udruga koje već djeluju u naselju Orehovica. Usporedno s mobilizacijom volontera Udruga će uz pomoć osoblja UNDP Hrvatska i pomoć našeg podupiratelja prof.Hrvoje Šlezaka (geograf koji radi u OŠ Kuršanec) izraditi metodologiju za provođenje kvalitetnog anketiranja stanovnika romskog naselja Orehovica. Nakon toga smo izvršili obuku volontera Udruge koji će raditi popis podataka te pokrenuti istraživanje u naselju.

Podaci koje smo skupljali će biti demografski i socijalni, ali ćemo posebno među mladima ujedno vršiti i procjenu potreba te ispitivanje motivacije mladih Roma Orehovice da se aktivno uključe u rad naše i ostalih udruga. Očekujemo da će samo istraživanje trajati mjesec dana, a izlazni rezultat će biti dobivanje točne demografske i socijalne slike romskog naselja Orehovica. Podatke o naselju Orehovica ćemo dostaviti UNDP-u Hrvatska kako bi se nadopunili podaci u već postojećem Romskom atlasu s točnim podacima za naše naselje, a podatke iz procjene potreba mladih ćemo nastaviti koristiti za slijedeću aktivnost ovog projekta.

Pokretanje radionica za osnaživanje mladih u romskom naselju Orehovica

Temeljeno na dobivenim podacima iz prethodnog istraživanja organizirali smo u romskom naselju Orehovica slijedeće aktivnosti s mladima:

  • 3 motivacijske poludnevne radionice na teme koje su prepoznali mladi kao potrebne
  • Izrada web stranice na kojoj će se objaviti podaci istraživanja, ali i rada s mladima
  • Pomoć u formuliranju zahtjeva mladih prema donosiocima odluka

Priikom posjete opčinskom načelniku Franji Bukali prezentirali smo potrebe mladih te je zahtjev išao prema sljedečem:

1. izgradnja odbojkaškog igrališta (pjesak ) kako bi aktivirali mlade romkinje koje su dosta zapostavljenje u našoj zajednici.

2. Organizacija prijevoza učenika Roma iz romskog naselja jer je naselje Roma udaljeno više od dva km ,a u samom naselju postoji infrastruktura i autobusno stajalište predviđen za javni prijevoz.

3. Organiziranje neformalne organizacije mladih pod imenom “Graju tǎnjiliror” koja bi imala akcije zagovaračke politike uključivanja u javni život i zapošljavanja mladih Roma koji su završili svoje obrazovanje.

Promotivni letak Udruge “Uzor”

Promotivna Majica Udruge “Uzor”

Aktivnosti Udruge “Uzor”

Udruga Uzor provela mapiranje potreba mladih Roma Orehovice
Udruga Uzor provela mapiranje potreba mladih Roma Orehovice (84)
Udruga Uzor provela mapiranje potreba mladih Roma Orehovice (84)
« 1 od 84 »

[bha size=’468×60′ variation=’01’ align=’aligncenter’]