U Europskom parlamentu, postoje samo dva Romska zastupnika

U Europskom parlamentu, postoje samo dva Romska zastupnika

Autorski prijevod: Romski Portal/Čedo Todorović

2007. godine, Europska mreža protiv rasizma prepoznaje potrebu promicanja političke prisutnosti Roma.

Kroz povijest Romi su često bili diskriminirani i njihova prva su se učestalo kršila.
Iako su Romi jedna od najvećih europskih manjina i njihovo stalno prisustvo u EU, ovoj zajednici se nastavlja trend poricanja i pravo na pristup u procesima odlučivanja u institucijama i nisu još predstavljeni u političkom životu.

U zemljama Europske unije živ 6 milijuna Roma te bi trebali očekivati da 2% politčkih predstavnika upravo bi trebali biti iz njihove zajednice. Prema broju članova u Europskom parlamentu koji broji 751 članica (EP) njih 15 bi upravo trebali biti Romi. Nažalost, stvarnost je drugačija jer je EP ima samo dva Romska zastupnika.

Na nacionalnoj razini države članice imaju primarnu odgovornost da poboljšaju život Roma. Nedostatak uspjeha zemalja članica EU-a u pružanju jednake političke participacije Roma je složen fenomen.

Neki primjeri su: Vijeće za nacionalne manjine i etničkih skupina i Vijeće NVO (Slovačka), izaslanstvo za pitanja Roma (Švedska), Vijeće Zajednice Roma (Slovenija), Savjetodavni odbor za romske poslove (Finska), Zajedničko povjerenstvo Vlade i nacionalne i etničke manjine (Poljska), Savjetodavno vijeće za manjine (Latvija), Državno vijeće za Rome (Španjolska), Nacionalna agencija za Rome.

Lokalni nivo, najveći izazov u postizanju značajnog političkog sudjelovanja romske zajednice ostaje aktivno uključivanje Roma na lokalnoj razini. Očekivali bi da politička zastupljenost Roma na lokalnoj razini, uključuje da budu gradonačelnici ili ćlanovi lokalnih vijeća, trebali bi biti veći u pojedinim općinama, s omjerom populacije znatno viši od nacionalne razine. Jedan primjer je Općina Šuto Orizari u Rebublici Makedoniji, zemlji u kojoj prema popisu iz 2002. godine, Romska zastupljenost je oko 80% stanovništva, navodi Roma Times News Portal.