Srbija: Predani praćenju Akcijskog plana za manjine

Srbija: Predani praćenju Akcijskog plana za manjine

Srbija – Nakon održanog sastanka sa šeficom Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Europskoj uniji, predstavnicima državnih organa, međunarodnih organizacija i Delegacije Europske unije u Srbiji, Ured za ljudska i manjinska prava održala je sastanke s predstavnicima Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i nacionalnim vijećima nacionalnih manjina.

Ured za ljudska i manjinska prava je u suradnji s tvining projektom “Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju” financiranog od EU, pripremila metodologiju praćenja i izvještavanja o provedbi Akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koja je danas predstavljena sudionicima sastanaka. Usvajanjem Akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina 3. ožujka 2016. godine predviđeno je da praćenje realizacije aktivnosti iz Akcijskog plana provodi Savjet za nacionalne manjine.

Ured za ljudska i manjinska prava pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku Vijeću i u obvezi je da kvartalno prikuplja podatke o provođenju aktivnosti i sačinjava izvještaje o provedbi Akcijskog plana. Izvještaje o provođenju Akcijskog plana Ured za ljudska i manjinska prava će dostavljati Vijeću za nacionalne manjine i Koordinaciji nacionalnih vijeća nacionalnih manjina. U cilju praćenja realizacije Akcijskog plana u vezi s pregovaračkim poglavljem 23 izvještaji će se dostavljati i Vijeću za provedbu Akcijskog plana za PG 23.

Paunović je istaknula da je Vlada posvećena praćenju AP za manjine i da će u narednom periodu biti formiran tim koji će prikupljati podatke i raditi na izradi izvještaja. Također se planira i obuka za osobe koje će izvještavati o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana i dostavljati potrebne podatke Uredu za ljudska i manjinska prava.

Svima nam je u cilju da u budućem razdoblju izvještavanje od strane Ureda bude što učinkovitije i da ono doprinese što kompletnijoj slici u vezi s aktivnostima koja se tiču ovog Akcijskog plana, ocijenila je Paunović.

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava – Srbija