Slovenija: Prvi romski restoran u Mariboru

Slovenija: Prvi romski restoran u Mariboru

Autor: Ivana Čorkala

SLOVENIJA – U Mariboru se uskoro otvara prvi romski restoran u kojem će se servirati tradicionalna romska jela i koji će zapošljavati isključivo Rome. Riječ je o projektu poticanja socijalnog poduzetništva manjina i integracije Roma. Sva zarada koristit će se za otvaranje drugih romskih restorana u krajevima gdje žive pripadnici romske manjine. Iako je Slovenija članica EU-a koja posebnu pažnju pridaje integraciji Roma u društvo, u Mariboru nije sve proteklo u tolerantnom tonu.

Izvor: balkans.aljazeera.net