Seminar za Medije: Zaustaviti diskriminaciju protiv Roma

Seminar za Medije: Zaustaviti diskriminaciju protiv Roma

Autor: Čedo Todorović

Na webstranicama Europska komisije, Opća uprava za pravosuđe i potrošaće je objavljen zanimljiv poziv za medije.

Europska komisije, Opća uprava za pravosuđe i potrošaće biti će domaćin niz medijskih seminara širom Europe te će okupiti novinare, lokalne vlasti i predstavnike romskih zajednica. Cilj je razviti bližu komunikaciju između novinara, zajednica, lokalnih vlasti i organizacija da bi se istaknuli koraci koji se poduzimaju da bi se zaustavila diskriminacija nad najvećom europskom manjinom.

Mediji su Seminari su prvi koji će provesti Europska komisija donoseći međunarodne i lokalne novinare, zajedno s pripadnicima romske zajednice u osam zemalja.

Aktivnosti koje se poduzimaju programom od Roma, uz Rome, uključuju podršku za volonterske inicijative koje promiču uzajamno učenje, mentorstvo Roma i ne-Roma kroz pozitivne uzore i tješnju suradnju između lokalnih i regionalnih javnih tijela na integraciji Roma diljem Europske unije.

Biti ukupno osam seminara koji će se odvijati u razdoblju između veljače i srpnja 2016. godine:

Bukurešt, Rumunjska 15-16 veljače 2016
Budimpešta, Mađarska 18-19 veljače 2016
Italija, ožujak 2016
Bugarska, travanj 2016
Slovačka, svibanj 2016
Češka, svibanj 2016
Njemačka, svibanj 2016
Francuska, lipanj 2016

Mjesta su ograničena na samo 15 novinara po seminaru. Uspješni kandidati će imati priliku posjetiti lokalne romske zajednice i razgovarati s predstavnicima Roma. Oni će također dobiti ažurirane podatke o situaciji u cijeloj Europi i uvod u korisnim resursima i informirati europske organizacije koje mogu kontaktirati o izvještavnju o položaju Roma u budućnosti.

Sudionicima će biti financiran put, smještaj i prehrana za jednu noć.

Tumačenje na engleskom i lokalnom jeziku biti će osiguran na svakom od seminara.

Prijave se za sudjelovanje sljedećih medija seminare:

Bukurešt, Rumunjska 15-16 veljače 2016
Ispunite obrazac za prijavu

Budimpešta, Mađarska 18-19 veljače 2016
Ispunite obrazac za prijavu

Rok za podnošenje prijava za seminar medija u Bukureštu i Budimpešti: 25. siječnja 2016.
Daljnje rokovi će biti objavljeni za svaki seminar.
Potvrda uspješnim prijava će biti poslana do 1. veljače 2016.

Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte na e-mail: laura.mellado@particip.eu.