Primorsko-goranska županija – ROMSKE ORGANIZACIJE

Primorsko-goranska županija – ROMSKE ORGANIZACIJE

UDRUGA  ROMA – RIJEKA
Giordano Bruno 16
5100 Rijeka
Predsjednik: Ismet Mutiši

ZAJEDNICA ROMA “ROMSKO JEDINSTVO”
Blaža Polića 2
51000 Rijeka
E-mail: romsko.jedinstvo@ri.t-com.hr
Predsjednik: Surija Mehmeti

ROMSKI TEATAR “CHAPLIN”
Vodovodna 35

51000 Rijeka
E-mail: esad.sokoli@gmail.com
Predsjednik: Esad Sokoli

UDRUGA AŠKALIJA I ROMA
Škrljevo 94B
51000 Rijeka
Predsjednik: Sadik Krasnić

UDRUGA MLADIH ROMA RIJEKA “ROMSKA BUDUĆNOST
Emilija Randića 16
51000 Rijeka
E-mail: etem67@gmail.com
Predsjednik: Etem Fazli

UDRUGA “ROMSKA NADA”
Vinodolska 22
51260 Crikvenica
Predsjednica: Alisa Beciri

UDRUGA ROMA U CRIKVENICI
Vinodolska 22
51260 Crikvenica
Predsjednik: Bečir Bečiri