• Početna »
  • Natječaji »
  • Poziv nevladinim grassroot organizacijama za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje zagovaračkih aktivnosti u sklopu projekta Media Circle
Poziv nevladinim grassroot organizacijama za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje zagovaračkih aktivnosti u sklopu projekta Media Circle

Poziv nevladinim grassroot organizacijama za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje zagovaračkih aktivnosti u sklopu projekta Media Circle

Rok za prijavu projektnih prijedloga je produžen do 7. listopada 2016. godine.

Udruga Partnerstvo za društveni razvoj iz Zagreba objavila je 1. rujna 2016. godine poziv za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje u sklopu projekta MEDIA CIRCLE ( Broj ugovora IPA/2013/332-758 u sklopu IPA Civil Society Facility (EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI)) , sufinanciranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, za nevladine  grassroot  organizacije iz Hrvatske.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje otvoren je za nevladine grassroot organizacije u jugoistočnoj Europi (konkretno iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Bivša jugoslavenska Republika Makedonija i Rumunjska) kako bi se mogli prijaviti za rad na javnom zagovaranju u svojoj zemlji.

Ovaj se poziv pokreće u sklopu regionalnog projekta Odgovor građana na klijentelizam u medijima – MEDIA CIRCLE sufinanciranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Cilj projekta je da se uspostavi neovisan, održiv i višeslojan međudržavni mehanizam za aktivno praćenje medijskih politika, zagovaranje i brzu reakciju na problem u jugoistočnoj Europi.

Organizacije koje se prijave moraju biti registrirane lokalne grassroot organizacije civilnog društva koje se bave medijskim i zagovaračkim pitanjima u jugoistočnoj Europi (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Rumunjska i Bivša jugoslavenska Republika Makedonija). Međunarodne organizacije civilnog društva ne mogu aplicirati na ovaj natječaj.

Rok za prijavu projektnih prijedloga je produžen do 7. listopada 2016. godine.

Više informacija o Pozivu možete pronaći u Uputama i Prijavnom obrascu.

Izvor: Ured za udruge Vlade RH

Program Šalter