Poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, rok prijave 11.8.2017.

Poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, rok prijave 11.8.2017.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu

Pozivaju se neprofitne organizacije usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima, te one usmjerene radu sa starijim osobama i beskućnicima, da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina sukladno prioritetnim područjima iz ovog Poziva.

Prijave na Poziv moguće su isključivo putem sustava www.financijskepodrske.hr do 11. kolovoza 2017. godine u 12 sati.

Mole se svi prijavitelji da posebnu pažnju obrate na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!

Više informacija o natječajnoj dokumentaciji i načinu prijave možete pronaći ovdje.

Izvor: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Program Šalter