Potpora regionalnim tematskim udrugama-natječaj

Potpora regionalnim tematskim udrugama-natječaj

Otvoren je natječaj unutar IPA Operativne potpore u području Potpore regionalnim tematskim udrugama.

Opći cilj natječaja je postizanje dinamičnijeg civilnog društva koje će aktivno sudjelovati u javnim raspravama o pitanjima demokracije, ljudskih prava, socijalnoj uključenosti i vladavini prava, te koje će imati dovoljne kapacitete kako bi mogle utjecati na politiku i donošenje odluka.

U sklopu ovog natječaja moguće je ostvariti potporu od najviše 225.000 do 50.000 €, dok je minimalna stopa sufinanciranja 60%, a maksimalna 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Rok za prijave je 22. rujna 2014.

Više ovdje .

Izvor:

http://programsalter.hr