Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. Specifični ciljevi Poziva su: dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn.

Dana 12. siječnja 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je prvu Izmjenu natječajne dokumentacije, a svi izmijenjeni dokumenti dostupni su za preuzimanje dolje niže.

Područje:
Socijalna uključenost
Zapošljavanje

Prijavitelji:
Organizacije civilnog društva
Jedinice lokalne samouprave
Jedinice regionalne (područne) samouprave

Vrijednost natječaja
99.918.750,00 kn

Fond
Europski socijalni fond

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronači na izvoru: strukturnifondovi.hr