Osječko–baranjska županija – ROMSKE ORGANIZACIJE

Osječko–baranjska županija – ROMSKE ORGANIZACIJE

UDRUGA ROMA GRADA BELOG MANASTIRA
Vuka Karadžića 45
31300 Beli Manastir
Predsjednik: Branko Petrović

UDRUGA ROMA VALPOVŠTINE
Ljudevita Gaja 74
31551 Bistrinci
Predsjednik: Duško Mitrović

UDRUGA ŽENA ROMKINJA “ROMSKO SRCE”
B. Kidriča 7
31324 Jagodnjak
Webstranica: http://www.romskosrce.hr
E-mail: nadica@romskosrce.hr
Predsjednica: Nadica Balog

ROMSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO DARDA
Sv.Ivana Krstitelja 109
31326 Darda
Web stranica: www.rkud-darda.org
E-mail: rkuddarda@net.hr
E-mail: rkuddarda@gmail.com
Predsjednik: Jovica Radoslavljević

UDRUGA PROGNANIH ROMA
Josipa Jurja Strossmayera 279
31000 Osijek
Predsjednik: Zoran Stojanović

UDRUGA ROMSKOG PRIJATELJSTVA “LUNA”
Kralja Zvonimira 66
31300 Beli Manastir
Web stranica: http://www.luna-baranja.com
E-mail: dulekostic@yahoo.com
E-mail: urp_luna@yahoo.com
Predsjednik: Duško Kostić

ROMSKI ŠPORTSKI KLUB MLADOST
Jablanova 12
31326 Darda
Predsjednik: Predrag Bugarinović

ROMSKO KULTURNO – UMJETNIČKO DRUŠTVO ĐELEM ĐELEM
Josipa Pančića 65
31300 Beli Manastir:
Predsjednik: Slobodan Đurđević

UDRUGA ROMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Osječka 11
31550 Valpovo
Predsjednik: Željko Bogdan

UDRUGA BARANJSKIH ROMA
Josipa Pančića 83
31300 Beli Manastir
E-mail: udruga.baranjskih.roma@gmail.com
Predsjednik: Stevan Mihajlović

UDRUGA ROMA “KOTAČ”
Radnička 41
31551 Bistrinci
Predsjednik: Josip Mihajlović

UDRUGA “MLADEŽI ROMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE”
Josipa Pančića 71
31300 Beli Manastir
Predsjednica: Ružica Petrović

UDRUGA ROMKINJA “KAŠMIR” BELIŠĆE
Karlja Tomislava 175
31551 Belišće
E-mail: kasmir.belisce@gmail.com
Predsjednica: Silvija Mitrović

UDRUGA ROMA OPĆINE DARDA
Dobriše Cesarića 38
31326 Mece
Predsjednik: Branko Đurđević

UDRUGA ROMA “ROMSKO SRCE” JELISAVAC
I. Brnjika Slovaka 135
31225 Jelisavac
Predsjednik: Baškim Gušani

UDRUGA ROMSKI ZAVIČAJ – DARDA
Brače Radić 6
31326 Darda
Predsjednik: Savo Mihajlović