Održana predstava na temi “Nenasilje počinje samnom”

Održana predstava na temi “Nenasilje počinje samnom”

Autor:  Čedo Todorović

Dana 30-og srpnja, 2014 godine, održana je predstava forum teatra sa mlađahnim glumcima u suradnji sa gradskim kazalištem iz Belog Manastira i Udruge romskog prijateljstva “Luna” iz Belog Manastira.  Održane su dvije predstave na temi “Nenasilje počinje samnom”.  Prva tema je nasilje u školama i odnos neroma prema romima, te druga tema je bila nasilje u obitelji. Predstave su održane u prostorijama bivše srednje škole u Dardi, a domačin forum teatra je RKUD “Darda” iz Darde sa predsjednikom Jovicom Radosavljević.

Iz Slavonskoga Broda su bili predstavnici romskih organizacija, predsjednik Udruženja Roma “Ludari” rumunjskog porijekla Robert Radić i dopredsjednica istoimene udruge, Ljilja Radić, dopredsjednik Omladinskog Kluba Roma, grada Slavonskoga Broda, Đef Radić i predsjednik Romskog centra za promcanje i zaštitu ljudskih prava, Čedo Todorović. Svi prisutni su dali svoja mišljenja i moguća rješenja kako riješiti nasilje u školama i u obitelji.

Održana predstava na temi “Nenasilje počinje samnom”
Održana predstava na temi “Nenasilje počinje samnom” (11)
« 1 od 11 »