Održana konferencija ”Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu”

Održana konferencija ”Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu”

AUTOR: Čedo Todorović

U utorak dana 17.02.2015 godine u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), predstavljen je projekt „Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu“. Projekt provode Pučko Otvoreno Učilište „Korak Po Korak“, REF (Roma Education Fund), UNICEF, UZOR, OSF (Fondacija Otvorenog Društva) i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Konferencija je okupila stotinjak stručnjaka u području odgoja i obrazovanja, te inkluzije i prava romske djece – odgajatelja, učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja, istraživača, aktivista, predstavnika romskih organizacija, od kojih su neki sudjelovali u istraživanju kao asistenti, kao i predstavnika lokalnih i državnih vlasti te međunarodnih organizacija.

U sklopu projekta provedeno je Istraživanje pod nazivom “Socijalno uključivanje djece Roma “RECI +” (Roma Early Chilhood Inclusion). Rezultati istraživanja, koje je obuhvatilo 135 romskih domaćinstava u pet naselja u kojima živi velik broj Roma: Kozari puteve, Capraške poljane, Parag, Dardu i Vodnjan/Galižanu, pokazalo je kako samo 20 posto romske djece iz obitelji ispitanika polazi vrtić ili predškolu, rekao je istraživač dr. Danijel Vojak iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

Istraživanje su sproveli Institut Ivo Pilar, OSF koji je financirao istraživanje, te UNICEF, SbS i REF.

Istraživanje je pokazalo iznimno nizak stupanj obrazovanja, pa tako 65 posto osoba koje su sudjelovale u istraživanju nema nikakvu naobrazbu, samo 24 posto ih ima osnovnu školu, a srednju školu tek njih osam posto. Nešto svjetla u tu tešku situaciju daju pak podatci da je broj romske djece upisane u osnovnu školu u porastu jer ih je 2009. godine bilo upisao 4186, a 2013. godine njih 5470. Zabrinjavajući su pak podatci da je 91 posto ispitanika nezaposleno, čak 40 posto romskih domaćinstva se nekvalitetno hrani, a 18 posto ispitanika nema nikakvo zdravstveno osiguranje.

Preduvjet za osiguranje kvalitetnoga i ravnopravnog obrazovanja romske djece jest njihovo uključivanje u dvogodišnji predškolski odgoj i polaženje vrtića,a obrazovanje je za njih i jedini izlaz iz siromaštva i isključenosti, preporuke su iz provedenog istraživanja o uključenosti romske djece u obrazovanje.

Konzultant Programa za rano djetinjstvo OSF-a Arthur Ivatts, je iznio preporuke istraživanja sažeo je istaknuvši kako se u preporukama priznaje vrijednost i važnost hrvatske Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine te, kako je rekao “impresivni raspon trenutačno važećih mjera i mjera koje se planiraju u skladu s Nacionalnom strategijom, obrazovanja, znanosti i tehnologije”.

Osim toga, objasnio je Ivatts, u preporukama se nude i neke inovativne i radikalne ideje koje treba ozbiljno razmotriti, među kojima je i povećanje zapošljivosti i konkurentnosti Roma – i žena i muškaraca. Spomenuo je i neke od glavnih zaključaka kao što su – ulaganje u obrazovanje u ranom djetinjstvu u kojemu svakako treba izbjeći etničku segregaciju i anti-romsko ponašanje nekih učitelja, te osigurati jednakost, dignitet i poštovanje romske djece

Tim Gazivoda iz otvorenog društva je napomenuo da je nacionalna strategija strategija za rome 2013-2020 vrlo važan dokument koji bi trebao riješiti goruća pitanja roma, a ujedno i obrazovanje. Naveo je problem financiranja, jer bez financiranja mjera neće biti nikakvih rezultata, nacionalna strategija treba pokazati dugoročne učinke, a ne kratkoročne.

Duško Kostić, jedan od malobrojnih Roma s visokoškolskom spremom, uključio se u istraživanje u njegovu ranom stadiju, smatra pak da se i sami Romi trebaju mijenjati. Podsjetio je kako je sam počeo studirati u 32. godini, a ključnim smatra da Rome treba uvjeriti kako svi moraju završiti barem osnovnu školu, da bi mogli biti konkurenti na tržištu. Naveo je primjer da bi rukovali motornom pilom, morate imati certifikat, a za to morate imati makar završenu osnovnu školu. Napomenuo je isto da je ćlan povjerenstva za praćenje nacionalne strategije za rome, te na sjednicama raspravljaju o gorućim pitanjima, ali da bi se donijelo neko rješenje potrebne su i financije. Naveo je da dosta mladih roma i neroma napuštaju Baranju, sada odlaze za Irsku, dok su ranije odlazili u Kanadu. Navo je da je vrlo važna suradnja roma i neroma, jer su romima potrebni stručni ljudi koji bi mogli pomoći u pisanju projekata, iako imamo Stručne rome koji imaju završene Fakultete, oni se ne izjašnjavaju kao romi, zbog straha diskriminacije, ali se ne treba stidjeti svoje nacionalnosti.

Siniša Senad Musić kao predstavnik REF-a u Hrvatskoj, je sudjelovao na istraživanju i imao je čast da prvi komentira studiju istraživanja, te je naveo da RECI studija je vrlo dobro odrađena, ali je naveo da je i ćlan povjerenstva za praćenje naconalne strategije, te je naveo da unatoć što se napominje da je nacionalna strategija dobro odrađena, ona ima svojih propusta koje treba revidirati kako bi bila bolja i efektivnija, napomenuo je da se ne može sve napraviti jer su ograničena financijska sredstva. Dobra je praksa što su i sami romi bili uključeni u RECI istraživanje, ali i u provedbi projekta. Napomenuo je da REF pokriva troškove prijevoza, ako to lokalna samouprava ne pokriva. REF če se maksimalno uključiti u rješavanju prijevoza predškolske djece, ali če tražiti i uključivanje lokalne samouprave, da se to sustavno riješi.
Robert Radić, predsjednik Udruženja Roma „Ludari“ Rumunjskog porijekla je naveo da u Slavonskome Brodu već provode projekt Pruži pomoć mladim romima, gdje su u projektu uključeni studenti sa učiteljskog fakulteta koji volontiraju i sami romski pomagaći. Pomažu djeci u pisanju zadaće i u savladavanju školskog gradiva.

Istraživanje RECI provodi se u Srbiji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Češkoj Republici i bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji. Hrvatska je prva zemlja u kojoj je provedena druga faza istraživanja RECI+, a to znači da su u istraživačke timove uključeni Romi istraživači i asistenti. Koncepcija RECI+ također stavlja jači naglasak na zagovaranje ciljanih poboljšanja politike za rano djetinjstvo, pružanja usluga i prakse.

Na konferenciji su predstavljeni i rezultati dvaju projekata – “Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu” i “Mreža podrške romskoj djeci REYN Hrvatska”, financiranih iz fondova Europske unije, a provodi ih Pučko otvoreno učilište “Korak po korak” u suradnji s partnerima.

NAPOMENA:

Dio teksta preuzet je sa INDEX.

http://www.index.hr/vijesti/clanak/samo-petina-romske-djece-ide-u-vrtic-ili-predskolu-obrazovanje-im-je-jedini-izlaz/801899.aspx

Konferencija Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu
Konferencija Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu  (8)
« 1 od 8 »