Održana dvodnevna edukacija “Ulaganje u razvoj zajednice”

Održana dvodnevna edukacija “Ulaganje u razvoj zajednice”

Autor: Čedo Todorović

Mladi predstavnici i ćlanovi romskih organizacija iz Slavonskoga Broda, Darde, Belog Manastira, Zagreba i Rijeke su prisustvovali dvodnevnoj edukaciji “Ulaganje u razvoj zajednice“ za mlade rome koji rade na poboljšanju kvalitete života roma i romske zajednice. Edukacija je održana od 15-16.10.2014 godine u Osijeku. Edukacija je održana u sklopu PGF-a, Centar za mir i nenasilje iz Vukovara, Volonterski Centar iz Osijeka, te Romska Organizacija Mladih ROM iz Zagreba.

Na radionici su mladi romski predstavnici, koji su se po prvi puta uključili u rad romske zajednice, su stekli po prvi puta novo znanje u radu sa romskom zajednicom, a već dugogodišnji mladi predstavnici su proširili svoje već stečeno znanje. Na radionici su mladi predstavnici iznijeli sa kakvim se problemima susreću i sa kojim preprekama se bore, kako u romskoj zajednici, tako i sa lokalnom samoupravom, sa diskriminacijom, koja je u zadnjih par godina postala otvorenija prema romima, dok su pojedini mladi romnski predstavnici, iznijeli i pozitivnih iskustava u radu sa romskom zajednicom i sa lokalnom samoupravom, te se na svome području ne susreću sa tako velikom diskriminacijom.

Svi prisutni mladi romi su iznijeli da je velik problem kod roma obrazovanje, te da od samog vrtića kreče integracija roma, te se romi susreču sa preprekama kao što je prijevoz djece do vrtića, jer iako je za rome vrtić besplatan, mnogima je problem prijevoz zbog udaljenih vrtića, a tako je i sa predškolskim odgojom, koji je sada obavezan, problem u prijevozu. Potreba je uvođenja obiteljskih centara u romskim naseljima, gdje bi se radilo sa djecom na domačim zadaćama koji pohađaju školu, i sa roditeljima.  Za pohađanje osnovne škole, je velika potreba besplatnih užbenika i užine, a tako i za srednju školu.

Potreban je i besplatan prijevoz do srednje škole. A i obrazovanje odraslih prisutni smatraju isto potrebom. Radilo se u grupama, te se u grupama iznijeli zadaci i metode rada u romskoj zajednici, savršeni vođa, mapu romske zajednice i grafikon moći i interesa, pojedinaca, organizacija, ustanova, vijeća i gradskih institucija.

Održana dvodnevna edukacija “Ulaganje u razvoj zajednice”
Održana dvodnevna edukacija “Ulaganje u razvoj zajednice” (13)
« 1 od 13 »