Održan sastanak grada Nove Gradiške sa saborskim zastupnikom Veljkom Kajtazijem

Održan sastanak grada Nove Gradiške sa saborskim zastupnikom Veljkom Kajtazijem

Foto: Čedo Todorović

Autor: Romski Portal/ Čedo Todorović

Na inicijativi Robert Radića, koji je koordinator roma za Brodsko-posavsku županiju, suradnik saborskoga zastupnika Veljka Kajtazija i bliski suradnik u Savezu Roma u R.H. „Kali Sara“, 07. rujna je održan radni sastanak sa gradom Nova Gradiška. Na radom sastanku su se odazvali:

  1. Dogradonačelnik Nove Gradiške, gdin Borislav Vidošić,
  2. „Slavča“ d.o.o, voditelj sektora distribucije i opskrbe, gdin Mario Dautović,
  3. HEP DP Nova Gradiška, rukovoditelj pogona, gdin Franjo Matijašević,
  4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gdin Dušan Nogić
  5. Ravnatelj Centra za socijalnu skrb, gdin Branko Medunić,
  6. Saborski zastupnik, gdin Veljko Kajtazi,
  7. Predsjednica Saveza Roma u R.H. „Kali Sara“, gđica Suzana Krčmar.

Na sastanku su bili prisutni i bliski suradnici saborskoga zastupnika Veljka Kajtazija iz Slavonskoga Broda i Nove Gradiške. Raspravljalo se o problemima legalizacije, priključaka na vodovodnu, kanalizacijsku i električnu mrežu, te oko pomoći obitelj Čavlić koja trenutno boravi u prognaničkom naselju u blizini Nove Gradiške.

U uvodom dijelu sastanka saborski zastupnik, Veljko Kajtazi se zahvalio svim prisutnima na odazivu i na želji da se pomogne romskoj zajednici, te je isto također napomenuo da njegovom dosadašnjem radu je puno toga napravljeno, i to najviše sa gradonačelnicima i načelnicima koji žele pomoći romskoj zajednici. Napomenuo je da vjeruje da če sa novim gradonačelnikom Nove Gradiške puno toga odraditi. Također je napomenuo da mu je drago što je na sastanku nazočan i predstavnik HEP-a jer je imao sastanak više puta sa predsjednikom uprave HEP-a Pericom Jukićem i sa gdinom Šulentićem i na tragu su da puno toga naprave. Napomenuo je ujedno da je i ova vlada po prvi put u svom programu dala Nacionalnu strategiju za Rome i reviziju iste strategije, te da je prije 15-ak dana vlada na svojoj sjednici donijela i operativni plan za Rome. Priprema se izrada akcijskog plana 2018-2020, jer Nacionalna strategija za Rome traje od 2013-2020.

“Na operativnom planu sam radio više od godinu dana i smatram da će operativni plan donijeti više za romsku zajednicu, napomenuo je saborski zastupnik”, Veljko Kajtazi.

Gđa Suzana Krčmar, predsjednica Saveza Roma u R.H. „Kali Sara“, pozdravlja sve nazočne i pozdravlja inicijativu što se pomaže romskoj zajednici, jer je nemoguće da u 21-om stolječu romi žive bez asfalta, kanalizacije, vode i struje. Bitna je volja i suradnja. Gradonačelnik Belišća je jedan od primjera koji pomaže maksimalno romskoj zajednici. Gdin Kajtazi je rekao da bi želio da svaki grad zaposli barem jednog Roma za stalno,  gdin Burić je sutradan zaposlio dva Roma, i dalje zapošljava, ali ne putem javnih radova i ta je mjera koliko toliko dobra da bi se romi i u tome mogli zaposliti, ali je bitna dobra volja. Situacija se mijenja koliko toliko, ide sporo ali opet se mijenja. Tu smo došli da razgovaramo da vidimo koje probleme imaju romi u Novoj Gradiški, ako imaju probleme. Romi isto trebaju biti strpljivi, ali treba dobra volja lokalne zajednice i grada da se promijeni situacija.

Gdin Robert Radić je svim prisutnima napomenuo probleme oko legalizacije te da je nedavno sa suradnicima iz Nove Gradiške odradio zahtjeve za požurnicu rješavanja legalizacije romskih naselja u ulici Gaj i u ulici Ivana Domca da bi se u konačnosti mogao rješiti problem oko priključaka na vodovodnu, električnu i kanalizacijsku mrežu.

Predstavnici HEP-a i vodovoda su se također složili da čim se riješi legalizacija istih naselja, da će se priključci na vodovodnu i električnu mrežu odraditi bez problema.

Gdin Branko Medunić, ravnatelj Centra za socijalnu skrb napomenuo je da Centar za socijalnu skrb nije nadleža za stambeno zbrinjavanjea, ali se obitelji jedino može pomoći sa jednokratnom pomoći do 3500.KN ili uz suradnju sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zatražiti povečanu pomoć do 10,000.00 KN

Dogradonačelnik gdin Borislav Vidođević, je na kraju donio određene zaključke te da se po prvoj i drugoj točki što je bilo rješavanje infrastrukture, da je grad dobrim dijelom riješio infrastrukturu, kao što je struja, voda, kanalizacija, javna rasvjeta i odvoz smeća u navedenim naseljima te da se mora gledati prema budućnosti da se problemi riješe. Želja grada je da Romi postanu isto ravnopravni građani, ali se i oni moraju ponašati u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Vrata grada Nove Gradiške će biti otvorena svima. Grad Nova Gradiška će isto pomoći obitelj Ahmetović, te da CSS ako pomogne da se pomogne u materijalu, a ne sa novcima. Što se tiće objekata legalizacija naselja se mora riješiti da bi se olakšalo zbog priključaka na vodu i struju. Što se tiće suglasnosti za ulicu Ivana Domca postoji problem  sa početkom ulice jer se nalazi u vlasništvu HŽ-a jer oni u svojim planovima imaju planirano širenje željezničke pruge. Kada se riješi i ta suglasnost, tada neće postojati nikakvih zapreka oko dozvole za legalizaciju objekata. Tako je i sa Hrvatski vodama na čijem se djelu nalazi nekoliko objekata, kada oni budu dali suglasnost grad ne vidi nikakav problem oko daljnjeg rješavanja legalizacije objekata.