Objavljen natječaj za srednjoškolske stipendije pripadnika romske nacionalne manjine

Objavljen natječaj za srednjoškolske stipendije pripadnika romske nacionalne manjine

Foto: Facebook/Free Scholarships

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane potpore – stipendije je 1. prosinca 2017.godine. Pravo prijave na Javni poziv ima učenik hrvatski državljanin pripadnik romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisan u prvi razred srednje škole. Iznimno, pravo prijave ima i učenik koji je hrvatski državljanin pripadnik romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je upisan u viši razred srednje škole, a ranije nije ostvario pravo na stipendiju.

Pravo na stipendiju ostvaruju učenici od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine u iznosu od 500,00 kn.

Učenici se prijavljuju za dodjelu stipendije putem “Obrasca zahtjeva za dodjelu novčane potpore – stipendije redovitim učenicima srednjih škola”, koji dostavlja srednja škola u koju su učenici upisani, a koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Uz Obrazac zahtjeva, učenik je, putem srednje škole, dužan dostaviti i ostalu obaveznu dokumentaciju određenu Javnim pozivom, a to je:

1. dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (rodni list učenika ili roditelja/skrbnika ili Izvadak iz popisa birača za roditelja/skrbnika)
2. preslika domovnice
3. uvjerenje o prebivalištu/boravištu za vrijeme školovanja
4. preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda škole
5. preslika vlastitog tekućeg/žiro računa u banci (na ime učenika, a ne roditelja/skrbnika)
6. pismena izjava roditelja/skrbnika učenika da učenika nije korisnik druge stipendije.

Više o postupku prijave i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Izvor: phralipen.hr