O Romskom Portalu

Romski portal je neprofitni medij. Osnivać i vlasnik romskog portala je Romski centar za promicanje i zaštitu ljudskih prava. Romski portal je osnovan sa ciljem pračenja i objavljivanja medijskog sadržaja koji  je vezan za romsku  nacionalnu manjinu. Cilj romskog portala je informirati širu javnost o životu roma putem interneta i društvenih mreža kao alat dostupan svima.

Romski portal je registriran u Agenciji za elektroničke medije u Upisniku publikacija elektroničkih mediija.

Na romskom portalu ćete pronaći novosti vezano za romsku nacionalnu manjinu, o povijesti roma, o kulturi roma, o vjerskim običajima i o tradiciji roma.
Svaki komentar koji potiče netoleranciju, netrpljivost, mržnju, vjersku, kulturnu, nacionalnu i spolnu nesnošljivost će biti obrisan.

 

Gdje se nalazimo.