Natječaji Ureda za udruge Vlade RH- „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.

Natječaji Ureda za udruge Vlade RH- „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je natječaje za dva programa dodjele bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.
1. „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“
2. „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“Cilj natječaja „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ je unaprijediti sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga.Ciljevi natječaja „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“ su jačanje kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima te jačanje njihovih kapaciteta za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou. Poziv je posebno usmjeren lokalnim OCD-ima koje nemaju iskustva u vođenju projekata financiranih sredstvima EU (kao nositelji projekta).Više o natječajima na internetskoj stranici Ureda za udruge .

Izvor:
http://programsalter.hr