Najava edukacija za natječaje iz programa Erasmus+ u 2015. godini

Najava edukacija za natječaje iz programa Erasmus+ u 2015. godini

Agencija za mobilnost i programe EU organizira niz seminara i webinara sa svrhom pripreme potencijalnih korisnika za Poziv na dostavu projektnih prijava u okviru programa Erasmus+ za 2015. godinu. Erasmus+ predstavlja najveći program Europske unije namijenjen području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Zahvaljujući njemu, više od četiri milijuna Europljana, pa tako i građana Republike Hrvatske, imat će priliku studirati, osposobljavati se, stjecati radno iskustvo i volontirati u inozemstvu. Programom se podupiru transnacionalna partnerstva između ustanova i organizacija u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula suradnja i povezala područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih s područjem rada, te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočava europsko tržište rada.
Seminari i webinari organizirati će se od 2. do 16. prosinca 2014. godine kako bi potencijalni prijavitelji na natječaje imali dovoljno vremena za daljnju pripremu i razradu svojih projektnih ideja, budući da se rokovi za prijavu protežu od veljače do listopada 2015., ovisno o aktivnosti i području prijave. Za sudjelovanje na seminarima potrebno se prijaviti putem registracijskog obrasca za seminare do 21. studenoga 2014., a za sudjelovanje na webinarima putem zasebnog registracijskog obrasca za webinare do 25. studenoga 2014. godine. Za dodatne informacije, svi zainteresirani mogu koristiti e-mail:

 

Izvor: